Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OP13EAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Többváltozós statisztikai modellezés
A tantárgy neve (angolul):Multivariate Statistical Modeling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Vékás Péter

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Adatelemzési feladatok önálló elvégzése. A gyakorlati probléma megfogalmazása, a probléma megoldásához alkalmas adatelemzési módszer kiválasztása, az eredmények értelmezése és a következtetések levonása. Az R programcsomag készségszintű alkalmazása

A fenntarthatóság szempontjai:
---


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A társadalmi-gazdasági elemzésekben eredményesen alkalmazható többváltozós adatelemzési, adatvizualizációs, statisztikai és gépi tanulási eljárások elméleti és géptermi környezetben való bemutatása, az alkalmazás lehetőségeinek és feltételeinek együttes megismertetése. Számos adathalmazon végzünk elemzést annak érdekében, hogy az alkalmazások során fellépő problémák és azok kezelése demonstrálható legyen.


Képesség:
Önálló adatelemző munka végzése, a megfelelő elemzési technikák kiválasztása és az eredmények prezentálása.


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: