Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Többváltozós adatelemzés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Többváltozós adatelemzés
A tantárgy neve (angolul): Multivariate Data Analysis
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév (gazdaságelemzés) / tavaszi félév (alkalmazott közgazdaságtan, közgazdasági elemző)
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Statisztika II, Matematikai alapok II.
A tantárgy típusa: kötelező módszertani blokk (alkalmazott közgazdaságtan), kötelező szaktárgy (gazdaságelemzés), alapozó és szintrehozó tárgy (közgazdasági elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Vékás Péter

A tantárgy szakmai tartalma: A társadalmi-gazdasági elemzésekben eredményesen alkalmazható többváltozós számítógépes statisztikai eljárások gépi környezetben való bemutatása, az alkalmazás lehetőségeinek és feltételeinek együttes megismertetése. Az órák a sokváltozós statisztikai módszerek elméletét és matematikai hátterét bemutató előadások és a számítógépes adatelemzés kombinációi. Számos adathalmazon végzünk statisztikai elemzést annak érdekében, hogy az alkalmazások során fellépő problémák, és azok kezelése demonstrálható legyen.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: minimumteszt + szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: Minimumteszt: évközben 6 (előre egyeztetett) alaklommal minizh, egyenként 5 pontért. Minden alkalommal el kell érni legalább 2 pontot és összesen legalább 21-et. Akinek az évközi munkával nem sikerült teljesítenie a minimumtesztet, annak a vizsgaidőszak első hetében 2 összevont minimumteszt írási lehetőség áll rendelkezésére. Itt 7 kérdésből 5-öt kell helyesen megválaszolni.
Érvényes minimumteszt megszerzése után lehet szóbeli vizsgára jelentkezni: egy előzetesen elkészített elemzést kell bemutatni.

Tananyag leírása: Statisztikai mutatószámok
Kereszttábla elemzés és függetlenségvizsgálat
Asszociáció szorosságának mérése
Korrelációs- és parciális korrelációs együttható
Hierarchikus- és nemhierarchikus klaszterelemzés
Többváltozós regressziószámítás
Logisztikus regresszió
Főkomponens elemzés
Döntési fák módszertana

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Adatelemzési feladatok elvégzése külső segítség nélkül. Az üzleti probléma megfogalmazása, a probléma megoldásához alkalmas adatelemuési módszer kiválsztása, az eredmények értelmezése és a következtetések levonása. Az R programcsomag készségszintű alkalmazása

Félévközi ellenőrzések: mini-zh- korábban leírt rendszere

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: szóbeli vizsgára saját adatokon végzett elemzés

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA), gazdaságelemzés (BSc), közgazdasági elemző (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése, III. kiadás, Egyetemi tankönyv, Bp. 2009. 160 oldal

Ajánlott irodalom:

  • Füstös L.- Kovács E. – Meszéna Gy.- Simonné M.N.: Alakfelismerés, Sokváltozós statisztikai módszerek, ÚMK, 2004. 644 oldal
Ajánlott irodalmak:
Füstös L.- Kovács E. - Meszéna Gy.- Simonné M.N.: Alakfelismerés, Sokváltozós statisztikai módszerek, ÚMK, 2004. 644 oldal
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése, III. kiadás, Egyetemi tankönyv, Bp. 2009. 160 oldal
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.