Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Többváltozós statisztikai modellezés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Többváltozós statisztikai modellezés
A tantárgy neve (angolul): Multivariate Statistical Modeling
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A többváltozós statisztikai módszerek eredménnyel alkalmazhatók a pénzügyi adatok modellezésében, a pénzügyi döntések előkészítésében, a folyamatok bemutatásában, értékelésében. Azokat a módszereket tárgyaljuk, amelyek segítségével az adatokban rejlő információ kinyerhető, grafikusan ábrázolható, összetett fogalmak kvantitatív jellemzése megvalósítható, a változók és a megfigyelések csoportosítása, alacsonyabb dimenzióban való megjelenítése elvégezhető.

Évközi tanulmányi követelmények: Egyéni adatgyűjtésen alapuló statisztikai elemzést bemutató, értékelő házi dolgozat készítése.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy
Írásbeli dolgozat az SPSS módszereinek alkalmazásával.

Az értékelés módszere: Maximum 50 pont a házi dolgozat+ maximum 50 pont az írásbeli értéke.

Tananyag leírása: A tananyag: Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése III. kiadás, BCE, 2009. fejezetei

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Adatelemzői készség kialakítása, matematikai-statisztikai modellek közötti választás képessége,korrekt alkalmazások készítése, a következtetések levonásához használható eredmények értelmezése.

Félévközi ellenőrzések: Házi dolgozat beadása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Egyéni adatgyűjtésen alapuló statisztikai elemzést bemutató, értékelő házi dolgozat készítése.

Szak neve: pénzügy (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése III. kiadás, BCE, 2009.

Ajánlott irodalom:

  • Füstös-Kovács-Meszéna_Simonné: Alakfelismerés, ÚMK, Bp. 2004
  • Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások, KSH 2003.
  • Sajtos-Mitev: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea 2007.
Ajánlott irodalmak:
Füstös-Kovács-Meszéna_Simonné: Alakfelismerés, ÚMK, Bp. 2004
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások, KSH 2003.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Sajtos-Mitev: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea 2007.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése III. kiadás, BCE, 2009.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.