December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4OP13NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Többváltozós statisztikai modellezés
A tantárgy neve (angolul):Multivariate Statistical Modeling
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kovács Erzsébet

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Közgazdasági, befektetési és általános pénzügyi adatokra alkalmazható adatelemzői készség kialakítása.
Többváltozós matematikai-statisztikai modellek megismerése, a pénzügyi adatokra való alkalmazáshoz a megfelelő modell kiválasztására való felkészítés.
Módszertani szempontból korrekt, az előfeltételeket figyelembe vevő alkalmazások készítése, a szakmai következtetések levonásához használható eredmények értelmezése.

A fenntarthatóság szempontjai:
Képes önálló, szakszerű pénzügyi elemzéseket készíteni és az eredményeket fenntartással, kellő kritikával értelmezni.
Ez biztosítja, hogy megfelelően jár el akkor is, ha a befektetési kockázat mérése a cél, vagy a pénzügyi jólét elemzése, a szegénység felszámolása áll az elemzés középpontjában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgató a félév során megismeri a gazdasági és pénzügyi adatokra alkalmazható többváltozós matematikai-statisztikai modelleket és azok alkalmazási feltételeit. Ezen ismeretek birtokában felkészül a modellek között való választásra, és a számítások önálló elvégzésére. Ezáltal alkalmas lesz a problémák felismerésére és megoldására, az információgyűjtés és adatfeldolgozás során korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai modellezési módszereket használ, és ismeri azok alkalmazásának korlátait is.


Képesség:
A kurzus elvégzése után képes lesz a hallgató módszertani szempontból korrekt pénzügyi elemzések készítésére. Önálló elemzések, jelentések, felmérések készítésére lesz alkalmas a banki, befektetői környezetben, pénzügyi adatok területén. Az eredmények értelmezésére és a közgazdasági, pénzügyi témákban szakmailag megalapozott következtetések levonására is képessé válik. Ezáltal előkészíti a befektetési döntési folyamatokat.


Attitűd:
Fogékonyság és nyitottság a befektetési és vállalati pénzügyi területen felmerülő problémák iránt, törekszik azok elemzésére, a számítógépes statisztika modern eredményeinek, összefüggéseinek szintézisére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: