Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fejezetek a döntéselméletből

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK15M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejezetek a döntéselméletből
A tantárgy neve (angolul): Selected Topics in Decision Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 1x90 perc előadás, heti 1x90 perc szeminárium + otthoni munka
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: Gazdaság-matematikai elemző mesterszak (kötelező tárgy); ill. választható tárgy a K karos mesterszakos hallgatók számára
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bozóki Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a döntéselmélet alapvető fogalmait felhasználva a gazdasági döntésekben felhasználható módszerek bemutatására koncentrál. Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a többszempontú döntési modellek és többszempontú csoportos döntési modellek. A módszertani háttér bemutatása után a gyakorlatokon a döntési technikák egyéni és csoportos felhasználását, interaktív számítógépes döntéstámogató rendszerek használatát sajátítják el a hallgatók. A standard tananyag mellett a félévi tematika kb. egyharmadát az elmúlt 2-3 évben publikált eredmények adják.

Évközi tanulmányi követelmények: - házi dolgozat
- órai munka

Vizsgakövetelmény: - Negyedéves dolgozat(ok) - az első héten a hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy szavazással döntsenek a negyedéves zárthelyi dolgozat, ill. az. 5. és 9. hétre időzített zárthelyi dolgozatokról
- Félév végi dolgozat

Az értékelés módszere: - Negyedéves zárthelyi dolgozat(ok) + Félév végi dolgozat: 60%
- Beadandó házi feladat, cikkfeldolgozás, kiselőadás: 30%
- Órai munka: 10%

85-100: jeles;
70-84: jó;
55-69: közepes;
40-54: elégséges;
0-39: elégtelen

Tananyag leírása: A tárgy honlapja:
http://www.sztaki.mta.hu/~bozoki/oktatas/fejezetekadonteselmeletbol

Többszempontú döntési feladatok: szempontsúlyok meghatározása, alternatívák értékelése a szempontok szerint, csoportos döntések

Páros összehasonlítás mátrixok, súlyok számítása távolságminimalizáló módszerekkel. Nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok.
Súlyszámítás és inkonzisztencia mérés nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixok alapján.

Tapasztalati páros összehasonlítás mátrixok

Órarendi beosztás: a Neptun szerint
előadás: hétfő 8:00-9:30, C.659. terem
gyakorlat: hétfő 13:40-15:10, Sóház 319. terem

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: - negyedéves zárthelyi dolgozat(ok),
- órai munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: - beadandó házi feladat,
- cikkfeldolgozás,
- kiselőadás

Szak neve: gazdaság-matematikai elemző mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • A félév anyagát az alábbi könyvek, jegyzetek egyes fejezetei és alfejezetei, valamint az alábbi cikkek :
 • Temesi József: A döntéselmélet alapjai, AULA, 2002, Budapest.
 • A hibajegyzék letölthető: http://www.sztaki.mta.hu/~bozoki/oktatas/dontesimodszerek/hibajegyzek.pdf
 • Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007.
 • letöltés: http://www.oplab.sztaki.hu/tanszek/download/I_Tobbsz_dont_modsz.pdf
 • Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák II. - Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007.
 • letöltés: http://www.oplab.sztaki.hu/tanszek/download/II_Esettanulmanyok.pdf
 • Bozóki Sándor: Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban,
 • Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, 2006.
 • letöltés: http://www.sztaki.mta.hu/~bozoki/BozokiPhDdissertation2006.pdf

Ajánlott irodalom:

 • Temesi József (2011): Consistency of pairwise comparison matrices and the error-free property of the decision-maker, Central European Journal of Operations Research, 19(2), pp.239-249.
 • Bozóki, S., Fülöp, J., Poesz, A. [2011]: On pairwise comparison matrices that can be made consistent by the modification of a few elements, Central European Journal of
 • Operations Research, 19, pp.157-175.
 • Bozóki, S., Fülöp, J., Rónyai, L. [2010]: On optimal completions of incomplete pairwise comparison matrices, Mathematical and Computer Modelling, 52, pp.318-333.
 • Bozóki, S., Rapcsák, T. [2008]: On Saaty's and Koczkodaj's inconsistencies of pairwise comparison matrices, Journal of Global Optimization, 42(2), pp.157-175.
Ajánlott irodalmak:
Temesi József (2011): Consistency of pairwise comparison matrices and the error-free property of the decision-maker, Central European Journal of Operations Research, 19(2), pp.239-249.
Bozóki, S., Fülöp, J., Poesz, A. [2011]: On pairwise comparison matrices that can be made consistent by the modification of a few elements, Central European Journal of Operations Research, 19, pp.157-175.
Bozóki, S., Fülöp, J., Rónyai, L. [2010]: On optimal completions of incomplete pairwise comparison matrices, Mathematical and Computer Modelling, 52, pp.318-333.
Bozóki, S., Rapcsák, T. [2008]: On Saaty`s and Koczkodaj`s inconsistencies of pairwise comparison matrices, Journal of Global Optimization, 42(2), pp.157-175.
Kötelező irodalmak:
A félév anyagát az alábbi könyvek, jegyzetek egyes fejezetei és alfejezetei, valamint az alábbi cikkek :
Temesi József: A döntéselmélet alapjai, AULA, 2002, Budapest.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
A hibajegyzék letölthető:
Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007. letöltés:
Rapcsák Tamás: Többszempontú döntési problémák II. - Esettanulmányok a WINGDSS szoftverrel, egyetemi jegyzet, Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék, 2007. letöltés:
Bozóki Sándor: Súlyozás páros összehasonlítással és értékelés hasznossági függvényekkel a többszempontú döntési feladatokban,Ph.D. értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Doktori Iskola, 2006.letöltés:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.