Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Biztosítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK17B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítás
A tantárgy neve (angolul): Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosítási alapismeretek elsajátítása jó alapot ad a közgazdasági alapképzés hallgatóinak a kockázatkezelési folyamat megismeréséhez, a társadalom- és magán-biztosítás különbözőségének megértéséhez. Az élet- és nemélet biztosítási ágak, továbbá a biztosítási ágazatok megkülönböztetése, a kockázat-elbírálás folyamatának áttekintése hasznos ismeret akkor is, ha később a kockázatok menedzselésével vagy a potenciális biztosítottak képviseletével foglalkoznak a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: kiselőadás választott témából

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: gazdaságelemzés (BSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:


  • Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése, Aktuárius jegyzetek 9. Kötet, Aula, 2001
    Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuárius jegyzetek 7. Kötet, Aula, 2001.
    Kovács Erzsébet: Biztosítási és pénzügyi számítások, Aktuárius jegyzetek 8. Kötet, Aula, 2001
    Válogatott cikkek nyugdíjbiztosításból

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Banyár József: Az életpálya pénzügyi tervezése, Aktuárius jegyzetek 9. Kötet, Aula, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Dögei Sándor: Biztosítástan I. Aktuárius jegyzetek 7. Kötet, Aula, 2001.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kovács Erzsébet: Biztosítási és pénzügyi számítások, Aktuárius jegyzetek 8. Kötet, Aula, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Válogatott cikkek nyugdíjbiztosításból

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Kovács Erzsébet

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Kovács Erzsébet


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.