Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kooperatív játékelmélet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK19M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kooperatív játékelmélet
A tantárgy neve (angolul): Cooperative Game Theory
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 2020 őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Nemkooperatív játékelmélet
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Solymosi István Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A kooperatív játékelmélet legfontosabb fogalmainak, módszereinek és modelljeinek matematikai igényességgel felépített bemutatása.

Évközi tanulmányi követelmények: A kitűzött házi feladatok megoldásának határidőre történő beadása.

Vizsgakövetelmény: Félévvégi, írásbeli és szóbeli részből álló vizsga.

Az értékelés módszere: Írásbeli (40%), házifeladat megoldások (10%), szóbeli (figyelembe véve a félév során önként vállalt kiselőadást) (50%)

Tananyag leírása: Kooperatív játékok átruházható, illetve nem-átruházható hasznosságokkal.
A mag. A mag néhány speciális játékosztályban.
Piacjátékok és a teljes kiegyensúlyozottság.
Stabil halmazok, dominancia.
A szűkmag (least core) és a magközép (nucleolus). Eredmények néhány speciális játékosztályra.
A Shapley érték. A Shapley-érték néhány speciális játéktípusban.
Egyszerű játékok, szavazási játékok, a Shapley – Shubik illetve a Banzhaf hatalmi indexek.
Költség- illetve haszon-elosztási problémák modellezése és megoldása kooperatív játékokkal.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A kitűzött házi feladatok megoldása.

Szak neve: Gazdaság-matematikai elemző MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Solymosi Tamás: Kooperatív játékelmélet, elektronikus tankönyv (a Moodle-ban elérhető)

Ajánlott irodalom:

  • Peters: Game Theory: A multi-leveled approach, Springer, 2008.
  • Peleg – Sudhölter: Introduction to the Theory of Cooperative Games, Kluwer, 2003
  • Curiel: Cooperative Game Theory and Applications, Kluwer, 1997.
  • Forgó – Szép – Szidarovszky: Introduction to the Theory of Games, Kluwer, 1999
Ajánlott irodalmak:
Peters: Game Theory: A multi-leveled approach, Springer, 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Peleg - Sudhölter: Introduction to the Theory of Cooperative Games, Kluwer, 2003
Curiel: Cooperative Game Theory and Applications, Kluwer, 1997.
Forgó - Szép - Szidarovszky: Introduction to the Theory of Games, Kluwer, 1999
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Solymosi Tamás: Kooperatív játékok
elektronikus tankönyv (2007)

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-11-13 14:37:16

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.