Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Többváltozós statisztikai modellek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK20M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Többváltozós statisztikai modellek
A tantárgy neve (angolul): Multivariate Statistical Models
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A pénzügyi, biztosítási elemzésekben eredményesen alkalmazható többváltozós statisztikai modellek alkalmazás lehetőségeinek és feltételeinek együttes megismertetése. A sokváltozós statisztikai módszerek elméletét és matematikai hátterét bemutató előadásokat SPSS programcsomaggal végzett számítógépes adatelemzés követi. Számos adathalmazon végzünk statisztikai elemzést annak érdekében, hogy az alkalmazások során fellépő problémák, és azok kezelése demonstrálható legyen.

Évközi tanulmányi követelmények: Házi dolgozat készítése félév közben, önállóan gyűjtött adatok elemzése alapján (50%-ban járul hozzá a vizsgajegyhez)

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga (50%-ban járul hozzá a vizsgajegyhez) Mindkét részből külön-külön 51%-ot el kell érni.

Tananyag leírása: Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése, III. kiadás, Egyetemi tankönyv fejezetei

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Adatelemzői készség kialakítása, matematikai-statisztikai modellek közötti választás képessége,korrekt alkalmazások készítése, a következtetések levonásához használható eredmények értelmezése.

Félévközi ellenőrzések: Házi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Önállóan gyűjtött adatok számítógépes elemzése,az eredmények házi dolgozatban történő bemutatása

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kovács Erzsébet: Pénzügyi adatok statisztikai elemzése, IV. bővített kiadás, Egyetemi tankönyv, Bp. 2011. 228 oldal

Ajánlott irodalom:

  • Füstös L.- Kovács E. – Meszéna Gy.- Simonné M. N.: Alakfelismerés, Sokváltozós statisztikai módszerek, ÚMK, 2004. 644 oldal
  • Móri-Székely (szerk): Többváltozós statisztikai módszerek MK, 1984.
  • Hajdu Ottó: Többváltozós statisztikai számítások, KSH 2003.
  • Sajtos-Mitev: SPSS Kutatási és adatelemzési kézikönyv, Alinea 2007.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Többváltozós adatelemzés
e-könyv, ingyen letölthető

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-08-03 15:10:06

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.