Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Biztosítási modellek a közgazdaságtanban

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK21M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítási modellek a közgazdaságtanban
A tantárgy neve (angolul): Insurance Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 3+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Alapozó ismeretek tárgyai
A tantárgy típusa: Szakmai törzstárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Banyár József

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy keretében megismerkedünk azokkal az alapvető közgazdasági modellekkel, melyeknek ihletője a biztosítás volt, s amelyek magyarázzák a biztosítás némely alapvető jelenségét. A modellek alkalmazását kiterjesztjük a nyugdíjakra, ezzel kapcsolatban a járadékokra is, és megvizsgáljuk alkalmazhatóságukat a biztosítási fogyasztóvédelemben is.

Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumon való aktív részvétel, a házi feladatok megoldása révén készülés azokra

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga.

Az értékelés módszere: A szóbelin elért teljesítmény

Tananyag leírása: A biztosítási piacon tevékenykedő szereplők magatartásának leírása, elemzése. Bizonytalanság melletti döntések, kockázat és más bizonytalanságok. Biztosítás iránti kereslet levezetése. Biztosítási szerződések modellezése, Pareto-optimális szerződések. Önrész közgazdasági megalapozása. Biztosítási szerződések nem homogén kockázatközösség esetén (adverse selection). Morális kockázat a biztosításban. Életbiztosítás közgazdaságtani megalapozása. A nyugdíj elméleti megalapozása. A járadékok problémái. Szelekciós hatások a járadékoknál. A biztosítási fogyasztóvédelem elméleti megalapozása. A biztosítási költségmutatók lehetséges konstrukciói.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: matematikai készség, Excel használata

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincs

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika Msc.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Dionne, G. (Ed.) (2000): Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers

Ajánlott irodalom:

 • MasColell, Andreu, Whinston, Michael and Green, Jerry(1995). Microeconomic Theory, Oxford University Press.
 • Laffont, Jean-Jacques (1995). The Economics of Uncertainty and Information, The MIT Press.
 • Georges Dionne, Scott E. Harrington (Ed.) (1992): Foundations of Insurance Economics, Kluwer Academic Publishers
 • Simonovits András: Rugalmas öregkori nyugdíjszabály optimális tervezése két típus esetén, Szigma, 2004. 1-2.
 • Simonovits Andras: Rugalmas nyugdíjkorhatár és optimális lineáris járulék- és járadékfügg-vény, Közgazdasági szemle, 2002
 • Banyár József: A modern nyugdíjrendszer kialakulásának két története, Hitelintézeti Szemle, 2014. 3. szám - www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/7-banyar-2.pdf
 • Banyár József: Javaslat az optimális járadékfüggvényre, Szigma, 2011. 3-4. szám, - http://szigma.ktk.pte.hu/index.php/letoltesek/2011-xlii-evfolyam-3-4-szam/banyar-jozsef-javaslat-az-optimalis-jaradekfuggvenyre/r%C3%A9szletek
 • Banyár József: A kötelező öregségi nyugdíjjáradékok lehetséges modelljei, Gondolat, 2012. 3. fejezet
 • BANYÁR JÓZSEF: Általános költségmutató(k) pénzügyi termékekre, Szigma, 2015. 3-4. szám, http://szigma.ktk.pte.hu/index.php/letoltesek/2015-xlvi-evfolyam-3-4/banyar-jozsef-altalanos-koltsegmutato-k-penzugyi-termekekre/r%C3%A9szletek
 • Banyár-Vékás: A pénzügyi termékek ára, Közgazdasági Szemle, 2016. 4. szám - http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=1624
Ajánlott irodalmak:
MasColell, Andreu, Whinston, Michael and Green, Jerry(1995). Microeconomic Theory, Oxford University Press.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Laffont, Jean-Jacques (1995). The Economics of Uncertainty and Information, The MIT Press.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Georges Dionne, Scott E. Harrington (Ed.) (1992): Foundations of Insurance Economics, Kluwer Academic Publishers
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Simonovits András: Rugalmas öregkori nyugdíjszabály optimális tervezése két típus esetén, Szigma, 2004. 1-2.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Simonovits Andras: Rugalmas nyugdíjkorhatár és optimális lineáris járulék- és járadékfügg-vény, Közgazdasági szemle, 2002
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Dionne, G. (Ed.) (2000): Handbook of Insurance, Kluwer Academic Publishers
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-08 12:42:36

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.