Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Egészségbiztosítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Egészségbiztosítás
A tantárgy neve (angolul): Health Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Életbiztosítás
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: Az egészségügy demográfia, technológia kihívásai, nemzetközi megközelítés és magyar sajátosságok
Az egészségügyi ellátás iránti kereslet, a piac vizsgálata
Költséghatékonyság és finanszírozhatóság
Társadalombiztosítási megoldások
Üzleti biztosítás az egészségügyben
Egészségbiztosítási díjkalkuláció

Évközi tanulmányi követelmények: Az előadások látogatása, választott témákból kiselőadás tartása.

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: A kiselőadás értékelése és a szóbeli vizsga alapján.

Tananyag leírása: Előadásanyagok, cikkek

Órarendi beosztás: A Neptun szerint.

Kompetencia leírása: Az egészségbiztosítás sajátosságainak megértése, eligazodás a társadalombiztosítás és az üzleti biztosítás területein.

Félévközi ellenőrzések: Kiselőadás tartása.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Választott témában önálló kiselőadás.

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika MSc, Aktuárius specializáció

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • A félév során kijelölt cikkek, könyvfejezetek.

Ajánlott irodalom:

  • Egészség-gazdaságtan, Szerk: Gulácsi László, Medicina B. 2005.
  • Mihályi Péter: Magyar egészségügy:diagnózis és terápia, Springer, 2000
Ajánlott irodalmak:
Egészség-gazdaságtan, Szerk: Gulácsi László, Medicina B. 2005.
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Mihályi Péter: Magyar egészségügy:diagnózis és terápia, Springer, 2000
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
A félév során kijelölt cikkek, könyvfejezetek.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.