Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Operációkutatási modellek I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK24B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Operációkutatási modellek I.
A tantárgy neve (angolul): Operations Research Models I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Matematikai alapok I. és II.
A tantárgy típusa: választható (Alkalmazott közgazdaságtan szakon)
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Bozóki Sándor

A tantárgy szakmai tartalma: Az operációkutatási módszerek és modellek megismerése a gazdasági életben felmerülő problémák megoldására.

Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlatokon való aktív részvétel.

Vizsgakövetelmény: két negyedéves írásbeli dolgozat ((illetve a javítási céllal a vizsgaidőszakban tett összevont írásbeli dolgozat)

Az értékelés módszere: A két (kötelező) negyedéves írásbeli vizsgán elért összpontszám (illetve a javítási céllal a vizsgaidőszakban tett összevont írásbeli vizsgán elért pontszám) alapján az érdemjegy meghatározása a következő:
40 % alatt Elégtelen (1)
40-54 % Elégséges (2)
55-69 % Közepes (3)
70-84 % Jó (4)
85% -tól Jeles (5)

Tananyag leírása: A tantárgyi adatlap, a heti tematika a Moodle rendszeren elérhető.

Órarendi beosztás: A NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint.

Kompetencia leírása: A legfontosabb determinisztikus operációkutatási modellek matematikai alapjainak megértése.
Az absztrakt modellezési készség, az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.

Félévközi ellenőrzések: negyedéves zárthelyi dolgozat (kötelező, a vizsgakövetelmény része)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi feladatok, Excel Solver használatának elsajátítása

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Wayne L. Winston: Operációkutatás – módszerek és alkalmazások I.-II., AULA Kiadó, 2003

Ajánlott irodalom:

  • Temesi József - Varró Zoltán: Operációkutatás, AULA Kiadó, 2007
Ajánlott irodalmak:
Temesi József - Varró Zoltán: Operációkutatás, AULA Kiadó, 2007
Kötelező irodalmak:
Wayne L. Winston: Operációkutatás – módszerek és alkalmazások I.-II., AULA Kiadó, 2003

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-08-30 16:00:59

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.