Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Nyugdíjbiztosítás

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK24M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nyugdíjbiztosítás
A tantárgy neve (angolul): Pension Schemes
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Életbiztosítás, Élettartam adatok elemzése
A tantárgy típusa: Differenciált szakmai ismeretek - Aktuárius szakirány
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerik a nyugdíjrendszerek kialakulását, és a modern nyugdíjrendszerek főbb típusait, ezek értékelését. Betekintést nyernek a társadalombiztosítási nyugdíj megállapításába, a nyugdíjcélú megtakarításokat ösztönző eszközökbe. Rálátásuk lesz a nyugdíjreform lehetséges változataira, az egyes koncepciókkal szembeni kritikákra. Nyugdíjszámítások elvégzésre, járadék meghatározására lesznek képesek.

Évközi tanulmányi követelmények: írásbeli teszt, melynek hiánya a szóbeli vizsga előtt is pótolható + opcionálisan cikkek feldolgozása, prezentáció

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: TVSZ szerint

Tananyag leírása: Kockázatelemzés, előgondoskodás
Nyugdíjrendszerek felépítése, a nem állami nyugdíjtervek
Az együttélő generációk közötti transzferek mérése, jelentősége
TB nyugdíjak kiszámítása, a biztosítási elv érvényesülése
Nyugdíjreform koncepciók, Névleges egyéni számlás rendszerek
Befektetési teljesítmény mérése a nyugdíjpénztárban, választható portfólió
Adó- és járulékkedvezmények
A tőkésített rendszerek kritikája, Kötelező életjáradék

Órarendi beosztás: A Neptun rendszer szerint

Kompetencia leírása: Az időskori gondoskodás pénzügyi vetületének ismerete, az állami és a magán nyugdíjrendszer változatai közötti eligazodás.

Félévközi ellenőrzések: Prezentáció értékelése

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Prezentáció vállalása és megtartása

Szak neve: Biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Jelentés A Nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről, MEH, Bp. 2010.

Ajánlott irodalom:

  • AUGUSZTINOVICS MÁRIA [1999]: A nyugdíj probléma demográfiai és gazdasági alapjai. Demográfia, 1-2. sz. 120-132. sz.
  • AUGUSZTINOVICS MÁRIA [2005]: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, 5. sz. 429-447. o.
  • BANYÁR JÓZSEF [2002]: A nemek közötti direkt átcsoportosítás a nyugdíjszámlákon – egy új megközelítés. Szigma, 3-4. sz. 141-157. o.
  • BANYÁR JÓZSEF - MÉSZÁROS JÓZSEF: Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer, Gondolat Kiadó, 2003. 238 oldal
  • MIHALETZKY GYÖRGY [1999]: A magánnyugdíjpénztárak szolgálatatásainak megállapításáról. Szigma, 3. sz. 99-107. o.
  • RÉTI JÁNOS [1999]: Nyugdíjformula, indexálás és kockázatközösség a magánnyugdíj-rendszerben. Szigma, 3. sz. 109-118. o.
  • SIMONOVITS ANDRÁS [2004]: Optimális rugalmas nyugdíjrendszer tervezése – biztosításmatematikai semlegesség és hatékonyság. Közgazdasági Szemle, 12. sz. 1101-1112. o.
  • További válogatott cikkek, könyvfejezetek
Ajánlott irodalmak:
AUGUSZTINOVICS MÁRIA [1999]: A nyugdíj probléma demográfiai és gazdasági alapjai. Demográfia, 1-2. sz. 120-132. sz.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
AUGUSZTINOVICS MÁRIA [2005]: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj. Közgazdasági Szemle, 5. sz. 429-447. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
BANYÁR JÓZSEF [2002]: A nemek közötti direkt átcsoportosítás a nyugdíjszámlákon - egy új megközelítés. Szigma, 3-4. sz. 141-157. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
BANYÁR JÓZSEF - MÉSZÁROS JÓZSEF: Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer, Gondolat Kiadó, 2003. 238 oldal
Megtalálható a Központi Könyvtárban
MIHALETZKY GYÖRGY [1999]: A magánnyugdíjpénztárak szolgálatatásainak megállapításáról. Szigma, 3. sz. 99-107. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
RÉTI JÁNOS [1999]: Nyugdíjformula, indexálás és kockázatközösség a magánnyugdíj-rendszerben. Szigma, 3. sz. 109-118. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
SIMONOVITS ANDRÁS [2004]: Optimális rugalmas nyugdíjrendszer tervezése - biztosításmatematikai semlegesség és hatékonyság. Közgazdasági Szemle, 12. sz. 1101-1112. o.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
További válogatott cikkek, könyvfejezetek
Kötelező irodalmak:
Jelentés A Nyugdíj és időskor kerekasztal tevékenységéről, MEH, Bp. 2010.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.