Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Biztosítási szerződések pénzügyi elemzése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK25M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Biztosítási szerződések pénzügyi elemzése
A tantárgy neve (angolul): Financial Analysis of Insurance Contracts
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Őszi félév
Az oktatás nyelve: Magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Életbiztosítás , Életbiztosítás praktikum
A tantárgy típusa: Aktuárius szakirányon kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Ágoston Kolos Csaba

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosítási szerződések pénzáramának modellezése aktuárius programcsomag segítségével. Díj- és tartalékszámítás. Többlethozam visszatérítés modellezése. Szerződések indexálása. Többlethozam-visszatérítési módok. Revaloralizálás. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások modellezése. Beágyazott érték számítások. Eszköz-forrás menedzsment.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: Az órán elhangzott anyag. Írott jegyzet nincs.

Az értékelés módszere: Géptermi vizsga. A hallgatók A4-es lapon kapnak feladatokat, amelyeket számítógépen kell megoldani, és az eredmények beírni a vizsgalapra.
10 pontból álló feladatsor, 1-7 kérdés esetén létre kell hozni egy kis modellt, 8-10 kérdések esetén egy más meglévő modellt kell átalakítani.
Értékelés
0-4: elégtelen
5-6: elégséges
7: közepes
8: jó
9-10: jeles

Tananyag leírása: 1. hét Nettó díj számítás átismétlése

2. hét tartalékszámítás átismétlése

3. hét Nettó–díjas modell felépítése

4. hét Visszavásárlás, kettős halandóság

5. hét Költség, jutalék

6. hét Többlethozam visszatérítés

7. hét Szolvencia

9. hét. Új szerzések értékelése (külső előadó)

10. hét Cash-flow (külső előadó)

11. hét Unit–linked szerződések (külső előadó)

12. hét ALM (külső előadó)

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Cash-Flow modellezés készségszintű használata

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: felkészülés az órákra

Szak neve: Biztosítási és pénzügyi matematika Msc.

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Ziemba, W.T., Mulvey, J.M., (Ed.) (1998): Asset and Liability Management from a Global Perspective, Cambridge University Press
  • Kovács Erzsébet (2003): Biztosítási számítások (Aktuárius jegyzetek 12), Budapest
  • Cummins, J. D., Derrig, R. A. (Ed.) (1989): Financial Models of Insurance Solvency, Boston, Kluwer Academic Publishers
  • Kovács Erzsébet (Szerk.): Egyszerűen ALM (Az eszköz-forrás menedzsment nemzetközi modelljei és gyakorlati alkalmazása). Letölthető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet-ének (PSZÁF) honlapjáról, www.pszaf.hu
Ajánlott irodalmak:
Ziemba, W.T., Mulvey, J.M., (Ed.) (1998): Asset and Liability Management from a Global Perspective, Cambridge University Press
Kovács Erzsébet (2003): Biztosítási számítások (Aktuárius jegyzetek 12), Budapest
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Cummins, J. D., Derrig, R. A. (Ed.) (1989): Financial Models of Insurance Solvency, Boston, Kluwer Academic Publishers
Kovács Erzsébet (Szerk.): Egyszerűen ALM (Az eszköz-forrás menedzsment nemzetközi modelljei és gyakorlati alkalmazása). Letölthető a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet-ének (PSZÁF) honlapjáról,
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-03 18:21:40

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.