Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Fejezetek a biztosításból

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4OP13NAK27B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejezetek a biztosításból
A tantárgy neve (angolul): Topics of Insurance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kovács Erzsébet

A tantárgy szakmai tartalma: A biztosítási alapismeretek elsajátítása jó alapot ad az alapképzés hallgatóinak a kockázatkezelési folyamat megismeréséhez, a társadalom- és magán-biztosítás különbözőségének megértéséhez. Az élet- és nemélet biztosítási ágak, továbbá a biztosítási ágazatok megkülönböztetése, a biztosítás teljes technikai folyamatának, egyén életére való hatásának áttekintése hasznos ismeret akkor is, ha később a kockázatok menedzselésével vagy a potenciális biztosítottak képviseletével foglalkoznak a hallgatók.

Évközi tanulmányi követelmények: kiselőadás választott témából

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga (figyelembe véve a kiselőadás értékelését)

Tananyag leírása: Betekintés a kockázat-kezelésbe (Risk Management). Biztosítások csoportosításai- Demográfiai ismeretek, az életpálya pénzügyi tervezése. Az életbiztosítások formái, díja, tartaléka, indexálása, elszámolás a tartalékkal megszűnés esetén. A nyugdíj elvi alapjai és hazai problémái (magánnyugdíj, pénztárak versus TB), Diákhitel és biztosítás. Egészségbiztosítások alapjai. A magyar biztosításügy szereplői, intézményei, gazdasági jelentősége, a szereplők elvárásai, ezek ütközése. A biztosításügy szabályozása és felügyelete. A biztosító működése, biztosítási fogyasztóvédelem

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A tanulmányok során a hallgatók megtanulnak különbséget tenni a biztosítási ágak, ágazatok között. Megismerik a nyugdíjrendszer társadalmi és magán pilléreit, betekintést kapnak az öngondoskodás formáiba és a diákhitel két fajtájába. Ezen ismeretek segítik a hallgatók eligazodását későbbi felnőtt életükben magánemberként is, valamint számos közgazdasági munkakör betöltése során is.

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a kiselőadás megírása, előadása

Szak neve: Alkalmazott közgazdaságtan

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Banyár József: Életbiztosítás kiválasztott fejezetei - http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2587/
 • Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről, Gondolat, 2016. egyes fejezetei
 • Kovács Erzsébet: A diákhitel kockázata – Köz-Gazdaság, XII. évf. 2. szám, 2017. április

Ajánlott irodalom:

 • Dr. Luttenberger Zoltán - Németh Rita: Pénzügyi tervezés, Babikszi, 2007.
 • SZEMÉLYES PÉNZÜGYEK, BME, 2007 - http://www.ejam.hu/sites/default/files/kepek/pdf/Archivum/pszafhu_palyamunka_bme.pdf
 • Augusztinovics Mária: Népesség, foglalkoztatottság, nyugdíj, Közgazdasági Szemle, 2005. május 429-447.o. - http://www.kszemle.hu/tartalom/cikk.php?id=762
 • Banyár József: A modern nyugdíjrendszer kialakulásának két története, Hitelintézeti Szemle, 2014. 3. szám - http://www.hitelintezetiszemle.hu/letoltes/7-banyar-2.pdf
 • Banyár József: A folyó finanszírozású nyugdíjrendszerek lehetséges reformjai, Simonovits 70, 2016. - http://econ.core.hu/file/download/Simonovits70/09_Banyar.pdf
 • Samuelson, Paul A. (1958): An exact consumption-loan model of interest with or without the social contrivance of money. The Journal of Political Economy, LXvi., No. 6, December, pp. 468–482. - http://econpapers.repec.org/article/ucpjpolec/v_3a66_3ay_3a1958_3ap_3a467.htm
 • World Bank: Averting the Old-Age Crisis - http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/1994/09/01/000009265_3970311123336/Rendered/PDF/multi_page.pdf
 • Jelentés a Nyugdíj és Időskor Kerekasztal tevékenységéről - http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/tanszekek/kozgazdasagtudomanyi/tsz-opkut/files/opkut/Kiadvanyok/KOENYV_nyika_jelentes.pdf
 • Christoph Freudenberg–Tamás Berki–Ádám Reiff: A Long-Term Evaluation of Recent Hungarian Pension Reforms, MNB Working Papers 2, 2016 - https://www.mnb.hu/letoltes/mnb-wp-2016-2-final.pdf
 • Berki Tamás-Palotai Dániel-Reiff Ádám: A következő húsz évben nincs gond a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságával - https://www.mnb.hu/kiadvanyok/szakmai-cikkek/tovabbi-szakmai-cikkek/berki-tamas-palotai-daniel-reiff-adam-a-kovetkezo-husz-evben-nincs-gond-a-magyar-nyugdijrendszer-fenntarthatosagaval
 • Banyár József (szerk.): A magyar biztosítási piac nemzetközi összevetésben, PSZÁF, 2011 - https://www.mnb.hu/letoltes/mo-bizt-piac-nemzetkozi-osszevetes.pdf
 • Banyár József: Drágák-e a magyar biztosítások?, mnb.hu, 2013. - http://alk.mnb.hu/data/cms2408424/dragak_e_a_nemelet_biztositasok_130916.pdf
 • MNB etikus biztosítási ajánlása - http://www.mnb.hu/letoltes/8-2016-eletbizt-unit-linked.pdf
 • Lencsés Katalin, Paál Zoltán: Több vagy jobb minőségű tájékoztatás a befektetési termékek piacán? - http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/biztositas-es-kockazat/2_3/biztositas-es-kockazat-2-evf-3-szam-2-cikk.pdf
 • EIOPA Opinion on Beneficiary Protection Arrangements Regarding Life Insurance Contracts - https://eiopa.europa.eu/Publications/Opinions/EIOPA-BoS-13-168_Life-Register-opinion.pdf
 • Banyár József, Nagy Koppány: A haláleseti kedvezményezettek védelmének magyarországi helyzetéről - http://www.mabisz.hu/images/stories/docs/biztositas-es-kockazat/biztositas-es-kockazat-2-evf-1-szam.pdf
 • PRIIPs - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1286/2014/EU RENDELETE (2014. november 26.) a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R1286
 • Banyár József, Nagy Koppány, Szebelédi Ferenc, Windisch László, Zubor Zoltán: A nyugdíj-biztosítási ajánlás háttere - https://www.mnb.hu/letoltes/banyar-jozsef-nagy-koppany-szebeledi-ferenc-windisch-laszlo-zubor-zoltan.pdf
 • József Banyár and Gábor Regős: Paradoxical price effects on insurance markets, Economic Modelling, 2012, vol. 29, issue 4, pages 1399-1407
 • Daniel Kahneman: Gyors és lassú gondolkodás, HVG Könyvek kiadó, 2013
 • Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein: Nudge - a pénzügyi válság után - Jobb döntések egészségről, pénzről és boldogságról, Manager Könyvkiadó és Könyvkereskedő Kft., 2011
 • MABISZ: Lakásbiztosítási Standard Termékvázlat - http://mabisz.hu/hu/lakasbiztositasi-standard.html
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Banyár József: Életbiztosítás kiválasztott fejezetei - http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2587/
Borlói Rudolf: Gondolatok a magyar nyugdíjrendszerről, Gondolat, 2016. egyes fejezetei
Kovács Erzsébet: A diákhitel kockázata – Köz-Gazdaság, XII. évf. 2. szám, 2017. április

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Banyár József

Utolsó módosítás: 2017-08-14 15:21:34

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Banyár József
EElmélet2018/19/2Dr. Banyár József


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.