Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51EAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Közpénzügyek
A tantárgy neve (angolul):Public Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
14 óra előadás
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga Erzsébet Teréz

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A közpénzügyi gondolkodás alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, kapcsolódó kérdések kritikai elemzése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság kérdése kiemelt jelentőséggel bír a kurzus során: a hallgatók megismerik a környezeti externáliák okozta károk következményeit és azok kezelésének legfontosabb módjait.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismeri és azonosítani tudja a piaci kudarcok fajtáit.
Ismeri a közjavak különböző definiálási és elemzési módozatait.
Ismeri az externáliák fajtáit, problémájuk forrását, megoldási lehetőségeiket.
Ismeri a monopóliumok tiltásának, tűrésének, támogatásának határait.
Ismeri az információs aszimmetria alapfogalmait.
Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns közpénzügyi kérdések beazonosíthatók.
Ismeri és értő módon használja a közpénzügyi elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a kormányzati gazdaságpolitika képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.


Képesség:
Képes lesz felismerni az egyes piaci kudarcokat.
Képes felismerni a kormányzati intézkedések előnyeit és hátrányait, elvégezni a gazdaságpolitikai lépések kritikai elemzését.
Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi közpénzügyi folyamatokat, a gazdaságpolitika változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.


Attitűd:
Szakmailag alátámasztott vélemény formálás a közpénzügyekről.
Tudatosan figyeli a közpénzügyi folyamatokat, hogy azok alapján is elemezze mikrokörnyezetének (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény) gazdálkodását.
Tudatosan összekapcsolja a közpénzügyi és közgazdasági ismereteit, hogy jobb döntéseket hozzon.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: