December - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Tantárgy adatlap

Közpénzügyek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Közpénzügyek
A tantárgy neve (angolul): Public Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 óra előadás
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Erzsébet Teréz

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy átfogóan tárgyalja a közpénzügyek elméleti és gyakorlati kérdéseit, a piaci kudarcokat és az állami szerepvállalás problémáit regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a kormányzati programok értékeléseit.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és szemináriumokon való részvétel, zárthelyi dolgozat.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat alapján, mely szóbeli vizsgán javítható

Tananyag leírása: Alapfogalmak áttekintése, Musgrave-i államfunkciók, Externáliák, Információs aszimmetria, Monopóliumok, makro kudarcok, Közjavak, Közösségi döntéshozatal.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A közpénzügyi gondolkodás alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, kapcsolódó kérdések kritikai elemzése.

Félévközi ellenőrzések: zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: zárthelyi dolgozat

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • •Cullis – Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, 2003
  • •Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK, 2000.

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Közpénzügyek és közösségi döntések
A kormányzati szektor gazdaságtana

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2016-07-08 13:51:39

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.