Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Adóelmélet és adópolitika

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóelmélet és adópolitika
A tantárgy neve (angolul): Taxation Theory and Policy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 tanóra előadás
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Erzsébet Teréz

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy átfogóan tárgyalja az adózás elméleti és gyakorlati kérdéseit. A hallgatók megismerkednek az adóztatás alapelveivel, valamint az adózás gazdasági hatásainak elemzésével.

Évközi tanulmányi követelmények: Előadásokon és szemináriumokon való részvétel, zárthelyi dolgozat.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat alapján, mely szóbeli vizsgán javítható

Tananyag leírása: Alapfogalmak áttekintése, Adóztatás gazdasági hatásai parciális és általános elemzéssel, Ricardo-ekvivalencia, Adócsalás elmélete, Adóreform elmélete, Musgrave-i államfunkciók.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Az adóelmélet alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, adózási kérdések kritikai elemzése.

Félévközi ellenőrzések: zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: zárthelyi dolgozat

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Cullis – Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, 2003

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Közpénzügyek és közösségi döntések

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga Erzsébet Teréz, László Csaba

Utolsó módosítás: 2016-07-08 13:46:58

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz, László Csaba


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.