Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51EAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adóelmélet és adópolitika
A tantárgy neve (angolul):Taxation Theory and Policy
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
14 tanóra előadás
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:nincsenek
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga Erzsébet Teréz

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
Az adóelmélet alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, adózási kérdések kritikai elemzése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság kérdése kiemelt jelentőséggel bír a kurzus során: a hallgatók megismerik a környezeti problémák kezelésének adózási megoldásait.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Megérteni az adórendszer felépítésének logikáját.
Megismeri a holtteherveszteség számításának különböző módozatait, az adózás helyettesítési és jövedelmi hatását.
Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns adózási kérdések beazonosíthatók.
Ismeri és értő módon használja a adózási elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül az adórendszer képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.


Képesség:
Képes lesz felismerni egy adónem előnyeit és hátrányait, elvégezni adópolitika lépések kritikai elemzését.
Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi adózási folyamatokat, a gazdaságpolitika változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.


Attitűd:
Szakmailag alátámasztott vélemény formálás az adópolitikáról.
Tudatosan figyeli az adózási folyamatokat, hogy azok alapján is elemezze mikrokörnyezetének (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény) gazdálkodását.
Tudatosan összekapcsolja adózási és közgazdasági ismereteit, hogy jobb döntéseket hozzon.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: