Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Haladó pénzügytan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó pénzügytan
A tantárgy neve (angolul): Advanced Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kürthy Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy áttekintést ad a pénzteremtésről, a pénzforgalomról, a bankrendszerről, a költségvetésről és az értékpapírpiacokról. A történeti és az elméleti megközelítésen kívül hangsúlyt helyezünk az aktuális pénzügyi helyzet elemzésére,

Évközi tanulmányi követelmények: 

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga

Tananyag leírása: Pénzügyi közvetítés: bankok, értékpapírpiacok, értékpapírosítás.
Nemzetközi fizetések
Az Európai Monetáris Unió fizetési rendszere
Költségvetési és likviditási korlátok, pénzügyi és gazdasági egyensúy
Adórendszerek, kiemelt adónemek (társasági és személyi adózás, áfa)
Az állam pénzforgalma, a kincstári rendszer
Kicsi, nyitott felzárkózó gazdaság pénzügyei
Az MNB aktuális pénzpiaci programjai (NHP és önfinanszírozási program)

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A pénzügyi rendszer egészének alapos elemzési képessége. A mikro- és makroszintű stabilitási kérdések közötti különbségek megértése.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: Pénzügy Mesterszak, esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Boros Eszter: Endogén egyensúlytalanságok egységes valutaövezetekben, BCE szakdolgozat, 2016.
 • Dedák Tibor: IMF-hitel versus jegybanki finanszírozás: van-e különbség?, Pénzügyi Szemle online, 2013.
 • Hosszú Zsuzsanna – dr. Várpalotai Viktor – Virág Barnabás: Pozitív mellékhatások – a monetáris politika növekedési következményei. MNB, 2016
 • Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE, Budapest, 2016.
 • Mehrling, Perry: The State as Financial Intermediary. Journal of Economic Issues. 2000/2
 • Nagy Márton – Palotai Dániel: Az MNB eszközeinek megújításával tovább csökkenti az ország sérülékenységét. MNB, 2015.
 • Nagy Márton - Virág Barnabás: Az MNB válaszol: Surányi György 9 tévedése. Portfólió, 2016.
 • Surányi György: Fedezetlen devizapozíciók. Súlyos gazdaságpolitikai hiba vagy természetes folyamat? Portfólió, 2009.
 • Surányi György: Cél és valóság: az MNB monetáris politika kudarcai. Portfólió, 2016.
 • Surányi György: Tévedések szomorú játéka. Portfólió, 2016.
 • Szécsényi Péter: A TARGET2 egyensúlytalanságok természete, TDK dolgozat, 2015.
 • A további olvasmányokat félév közben jelöljük ki.

Ajánlott irodalom:

 • Stigum, M. - Crescenzi, A. (2007): Stigum's Money Market. McGraw - Hill, New York. 1., 2., 3., 6., 7., 10., 12., és 13. fejezetek.
 • www.ft.com
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE, Budapest, 2016.

 
A tantárgy oktatói:

Kürthy Gábor

Utolsó módosítás: 2017-09-21 17:48:28

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Kürthy Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.