Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügypolitika I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügypolitika I.
A tantárgy neve (angolul): Financial Policy I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 tanóra előadás + 14 tanóra szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A monetáris politika intézményi kerete és eszközei, a monetáris politika elemzési módszerei, a fizetési mérleg és árfolyampolitika, a monetáris és költségvetési politika kölcsönös összefüggései. A feldolgozott tananyag tartalmazza az egyes témakörök elméleti és aktuális tárgyalását.

Évközi tanulmányi követelmények: nincsenek

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. A monetáris politika célrendszere
2. A monetáris politika csatornái, hatékonysága
3. Az utóbbi évtized hazai monetáris politikája
4. A fiskális és monetáris politika összehangolása
5. A nemzeti számlák rendszere (SNA)
6. Az SNA alrendszerei és a kapcsolódó pénzügyi statisztikai rendszerek
7 A fizetési mérleg alapfogalmai, a fizetési mérleg felépítése
8. Árfolyamrendszerek; a reálárfolyam számításának módszerei
9. Magyar árfolyampolitika az elmúlt évtizedekben
10. A költségvetés finanszírozásának egyes kérdései
11. Államadósság, a számbavétel metodikája
12. A magyar államadósság időbeli alakulása
13. A maastrichti feltételek konzisztenciája
14. Összefoglalás

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A pénzügypolitika mélyebb összefüggéseinek elméleti és gyakorlati ismerete. Az aktuális események szakértői szemmel való vizsgálata.

Félévközi ellenőrzések: nincsenek

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincsenek

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • az MNB aktuális inflációs és stabilitási jelentése;
  • MNB kiadványok a monetáris politikáról, a Fizetési mérlegről és a nemzeti számlák rendszeréről;
  • aktuális MNB tanulmányok és folyóirat cikkek

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Kürthy Gábor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Kürthy Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.