Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Banküzemtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK29M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Banküzemtan
A tantárgy neve (angolul): Banking
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Madar László

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy áttekintést ad a bank működéséről, a bank felépítéséről, a hitelezési folyamatról, a szabályozás céljairól és eszközeiről.

Évközi tanulmányi követelmények: A folyamatos tanulást ellenőrző dolgozat.

Vizsgakövetelmény: Vizsgajegy

Az értékelés módszere: Írásbeli+szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. A pénzügyi közvetítés. A bankok kialakulása, fogalma.
2. Kockázatok fajtái.
3. Teljesítményértékelés.
4. Aktív és passzív bankügyletek.
5.Tőkegazdálkodás.
6. Likviditáskezelés.
7. Fizetési forgalom.
8. Felügyeleti ellenőrzés.
9. Betétbiztosítás.
10. Bázel II. és Bázel III.

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A hallgató ismerje meg a kereskedelmi bankok működését, az aktív és a passzív ügyeletek szabályozását.

Félévközi ellenőrzések: Írásbeli dolgozat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házidolgozat.

Szak neve: Pénzügy szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Banküzemtan - egyetemi tankönyv
  • A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Ajánlott irodalom:

  • A legfontosabb EU-direktívák
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.