Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Pénzügyi elmélettörténet

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK30M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügyi elmélettörténet
A tantárgy neve (angolul): History of Monetary Thought
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 tanóra előadás + 14 tanóra szeminárium
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a pénz kialakulásával és formaváltozásaival kezdve áttekinti az aranypénzrendszer automatizmusait, az arany demonetizálódásának folyamatát, az aranytól elszakított pénz , a nemzetközi pénzügyi rendszerek jellemzőit. Külön részét képezi a szűken vett pénzelméleti iskolák (a pénz áruérték elmélete, a mennyiségi pénzelméletek válfajai, a jövedelmi pénzelméletek) bemutatása.

Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi foglalkozáson való részvétel; félévközi dolgozat megírása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga

Tananyag leírása: • pénzelméleti alapfogalmak
• a valutaárfolyam formái
• az aranystandard rendszer
• az aranydeviza rendszer
• az arany demonetizálódásának folyamata
• a pénz áruérték elmélete
• a mennyiségi pénzelmélet
• a jövedelmi pénzelmélet
• keynesiánusok és monetaristák
• magyar pénztörténeti kérdések

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: Az alapvető pénzelméleti iskolák és pénzügytörténeti korszakok ismeret. A múltbeli tanulságok alkalmazása a mai pénzügyi problémák elemzésére.

Félévközi ellenőrzések: előre bejelentett röpdolgozatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincsenek

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Bánfi Tamás (szerk.): Fejezetek a magyar pénzelmélet-pénzügytörténeti irodalomból. Tanszék Kft., Budapest, 2001.
  • Friedman, M. (1986): Infláció, munkanélküliség, moneterizmus. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
  • Tobin, J. (1984): Pénz és gazdasági növekedés. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
  • Modigliani, F. (1988): Pénz, megtakarítás, stabilizáció. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.

Ajánlott irodalom:

  • -
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Bánfi Tamás György

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Bánfi Tamás György
EElmélet2018/19/2Dr. Bánfi Tamás György


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.