Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Alkalmazott vállalatértékelés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK32M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Alkalmazott vállalatértékelés
A tantárgy neve (angolul): Applied Business Valuation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Haladó vállalati pénzügyek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Sebestyén Géza

A tantárgy szakmai tartalma: a vállalati értékvezérlők, pénzügyi kimutatások, az értékkel kapcsolatos alapvető kérdések áttekintése után tárgyaljuk a vállalatértékelési módszereket, kiemelten a DCF modellt (FCFF, FCFE, maradványérték, tőkeköltség) és a mutatószámos értékelést (árbevétel-, nyereség-, könyv szerinti érték-, cash-flow-, speciális szorzók). A félévet a korrekciók, prémiumok, diszkontok, egyéb speciális kérdések tárgyalásával zárjuk.

Évközi tanulmányi követelmények: esettanulmányok megoldása, szóbeli prezentáció

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: esettanulmányok és prezentáció alapján megajánlott jegy, mely írásbeli vizsgával váltható ki.

Tananyag leírása: értékvezérlők, pénzügyi beszámolók, vállalatértékelési módszerek, DCF modell, mutatószámos értékelés, korrekciók, egyéb speciális kérdések

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: a vállalatértékelés alapvető összefüggéseinek megértése, vállalatértékelési technikák elsajátítása, egyszerű vállalatértékelési modellek összeállítása

Félévközi ellenőrzések: esettanulmányok, szóbeli prezentáció

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: esettanulmányok, zárthelyi dolgozat

Szak neve: Pénzügy Mesterszak (MA) esti tagozata

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése, Panem, Budapest, 2006.
  • Copeland, Tom – Koller, Tim – Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés, Budapest, Panem, 1999.
Ajánlott irodalmak:
Damodaran, Aswath: A befektetések értékelése; Panem, Budapest, 2006.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Copeland, Tom – Koller, Tim – Murrin, Jack: Vállalatértékelés. Értékteremtés és értékmaximáló vállalatvezetés; Budapest, Panem, 1999.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.