Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK33M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium I.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar I
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti 4 tanóra szeminárium
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsenek
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: A szakdolgozat témájának kiválasztása, leszűkítése.

Évközi tanulmányi követelmények: Szakirodalom gyűjtése, jegyzetek készítése, a szakdolgozat vázlatának elkészítése.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A téma kiválasztásának, a vázlatnak az értékelése.

Tananyag leírása: Egyedi, a kiválasztott témától függően.

Órarendi beosztás: Egyéni konzultációk a szakszemináriumvezetővel.

Kompetencia leírása: A félév végére a Hallgatók kellően leszűkített témával, ehhez írt vázlattal és megfelelően összegyűjtött és feldolgozott szakirodalommal rendelkeznek.

Félévközi ellenőrzések: A konzultációk keretében.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Irodalom gyűjtése, vázlat elkészítése.

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • nincs

Ajánlott irodalom:

  • nincs
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.