Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Szakszeminárium II.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51EAK35M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Szakszeminárium II.
A tantárgy neve (angolul): Thesis Seminar II
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): heti négy tanóra szeminárium
Kreditérték: 10
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Szakszeminárium I
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: 

A tantárgy szakmai tartalma: A Szakszeminárium I tantárgy során készített vázlat alapján a szakdolgozat egyes fejezeteinek megírása.

Évközi tanulmányi követelmények: A szakdolgozat témájához kötödően egyéni kutatómunka.

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: A megírt fejezetek tartalma alapján. A tantárgy során nem kötelező a szakdolgozatot befejezni, de a tárgy csak akkor fogadható el, ha a Hallgató a leendő dolgozatának 1-2 fejezetét megfelelő minőségben megírta.

Tananyag leírása: egyéni kutatómunka a választott téma alapján

Órarendi beosztás: egyéni konzultációk a szakszemináriumvezetővel

Kompetencia leírása: a félév végére a Hallgató szakdolgozatának 1-2 érdemi fejezete kidolgozásra kerül, amely alapján eldönthető, hogy a munka szakdolgozatként a későbbiekben a megfelelő fejezetekkel kiegészítve beadható-e

Félévközi ellenőrzések: az egyéni konzultációk keretében

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: a szakdolgozat 1-2 fejezetének megírása

Szak neve: Pénzügy mesterszak esti tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • nincs

Ajánlott irodalom:

  • nincs
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Varga József, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Gelányi Ildikó, Kalfmann Petra, Kürthy Gábor, Madar László

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G6_VJKonzultáció2018/19/2Dr. Varga József
G5_VETKonzultáció2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz
G1_GIKonzultáció2018/19/2Gelányi Ildikó
G3_KPKonzultáció2018/19/2Kalfmann Petra
G2_KGKonzultáció2018/19/2Kürthy Gábor
G4_MLKonzultáció2018/19/2Madar László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.