Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzügytan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK01B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzügytan
A tantárgy neve (angolul): Basics of Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 4
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező (alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati), alapozó és szintrehozó tárgy (közgazdasági elemző)
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Kürthy Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A pénzügyi rendszer funkcióinak bemutatása a pénzügyi rendszer intézményeinek, instrumentumainak, eljárásainak ismertetésén keresztül:
- fizetési és elszámolási forgalom belföldi és nemzetközi szinten
- a bankrendszer szerepe a finanszírozásban
- az értékpapírok és az értékpapírpiacok szerepe a finanszírozásban
- az állam, mint pénzügyi közvetítő
- pénzügyi kockázatok: hitelkockázat, likviditási kockázat és piaci kockázatok

A felsorolt témák kifejtésén keresztül bemutatjuk:
- a pénzteremtés folyamatát
- a makrogazdasági finanszírozási kapcsolatokat
- a külső és belső pénzügyi egyensúly összefüggéseit

Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok során kiemelten foglalkozunk:
- az egyes pénzügyi piaci szereplők mérlegeivel, ezek összefonódásával és időbeli változásával
- a bankmérleg logikai fölépítésével, a bankmérlegből kiolvasható kockázatokkal és azok mérhetőségével
- a tőzsde működésével, az ajánlati könyv fölépítésével és dinamikájával
- az adónemek tulajdonságaival és az adórendszeren belüli összefüggésekkel
- a nemzetközi fizetési forgalom működésével, ezen belül a klíringrendszerekkel és a valuta- ill. devizapiaccal
- a makrogazdasági finanszírozási kapcsolatok, a tőkeáramlási mátrix felírásával

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása a jegy szerzésének a feltétele.

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga, amelynek anyaga mindaz, ami a "Tananyag leírása" pont alatt szerepel

Az értékelés módszere: 2 ZH (opcionális) vagy 1 vizsga

értékelés 5 fokozatú skálán

Tananyag leírása: írásos:
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tanszék, Budapest, 2018.
Kürthy Gábor - Varga Erzsébet: Gyakorlatok a Pénzügytan tankönyhöz. Tanszék Kft. Kiadó, Budapest, 2014.
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan tesztgyűjtemény
órai anyagok:
- az előadások anyaga: az előadáson elhangoztt anyag
- a gyakorlatok anyaga: a gyakorlatokon megoldott feladatok és a gyakorlatvezetők által elmondott további elméleti összefüggések

elektronikus anyagok (a Moodle-ből érhetőek el):
- az előadások vázlatai, előadáskivonatok
- az oktatók által készített segédanyagok

Órarendi beosztás: hetente 1x90 perc előadás
kéthetente 1x90 perc gyakorlat
a Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerinti beosztásban

Kompetencia leírása: Az alapvető pénzügyi fogalmak, finanszírozási összefüggések ismerete.

Félévközi ellenőrzések: 2 ZH 50-50 pontért (opcionális)

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: alkalmazott közgazdaságtan (BA), emberei erőforrások (BA), gazdaság- és pénzügymatematikai elemző (BA), közszolgálati (BA), gazdálkodás és menedzsment (BA), kereskedelem és marketing (BA), pénzügy és számvitel (BA), turizmus-vendéglátás (BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tanszék, Budapest, 2018.
  • Kürthy Gábor - Varga Erzsébet: Pénzügytan gyakorlatok, Tanszék Kft., Budapest, 2014.
  • Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan tesztgyűjtemény

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Kürthy Gábor - Varga Erzsébet: Pénzügytan gyakorlatok; Tanszék Kft., Budapest, 2014
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kürthy Gábor (szerk.): Pénzügytan egyetemi tankönyv, BCE Pénzügy Tanszék, Budapest, 2018
a tananyag a Nemzetközi Bankárképző Központ internetes felületén érhető el

 
A tantárgy oktatói:

Madar László, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Varga József, Dr. Száz János, Kürthy Gábor, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Dr. Pesuth Tamás, Gelányi Ildikó, Sztanó Gábor, Kalfmann Petra, Vaskövi Ágnes

Utolsó módosítás: 2018-02-04 12:00:50

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Madar László
E1Elmélet2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes, Dr. Varga József, Dr. Száz János, Kürthy Gábor, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Dr. Pesuth Tamás
G13Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz, Madar László
G8Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G7Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G23Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz
G6Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G17Gyakorlat2018/19/2Kürthy Gábor
G10Gyakorlat2018/19/2Madar László, Dr. Varga Erzsébet Teréz
G24Gyakorlat2018/19/2Dr. Pesuth Tamás
G21Gyakorlat2018/19/2Sztanó Gábor
G4Gyakorlat2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
G30Gyakorlat2018/19/2Kalfmann Petra, Dr. Varga József
G12Gyakorlat2018/19/2Madar László, Dr. Varga Erzsébet Teréz
G29Gyakorlat2018/19/2Kalfmann Petra, Dr. Varga József
G14Gyakorlat2018/19/2Vaskövi Ágnes
G9Gyakorlat2018/19/2Madar László
G20Gyakorlat2018/19/2Sztanó Gábor
G2Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G22Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz
G15Gyakorlat2018/19/2Vaskövi Ágnes
G18Gyakorlat2018/19/2Sztanó Gábor
G27Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga József, Kalfmann Petra
G1Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G19Gyakorlat2018/19/2Sztanó Gábor
G3Gyakorlat2018/19/2Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
G5Gyakorlat2018/19/2Gelányi Ildikó
G16Gyakorlat2018/19/2Kürthy Gábor
EElmélet2018/19/2Dr. Száz János, Kürthy Gábor, Dr. Pesuth Tamás, Dr. Varga József, Gelányi Ildikó, Dr. Varga Erzsébet Teréz, Dr. Vidovics-Dancs Ágnes
G26Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga József, Kalfmann Petra
G25Gyakorlat2018/19/2Dr. Pesuth Tamás
G11Gyakorlat2018/19/2Dr. Varga Erzsébet Teréz, Madar László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.