November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Tantárgy adatlap

Banküzemtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Banküzemtan
A tantárgy neve (angolul): Banking
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar + egy csoport szemináriuma hallgatói érdeklődéstől függően angol
Előtanulmányi kötelezettségek: Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Madar László

A tantárgy szakmai tartalma: A kereskedelmi bankok működése, a működés szabályozása és felügyelete.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása kötelező.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Bankvállalat és kockázat
2. Bankmérleg, banki eredménykimutatás, pénzügyi mutatószámok
3. Bankelemzés
4. A hitelezés folyamata
5. Retail banking
6. Corporate banking
7. Transzferárazás
8. Bázel II és III.
9. Likviditáskezelés
10. Banktőke, bankcsőd
11. Betétvédelem és intézményvédelem
12. Állami Felügyelet és jogszabályi háttér

Órarendi beosztás: Neptun szerint

Kompetencia leírása: A hallgató ismerje meg a kereskedelmi bankok felépítését, működését, a jogszabályi környezetet.

Félévközi ellenőrzések: dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házidolgozat

Szak neve: Pénzügy szak, Közgazdasági elemző szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Banküzemtan egyetemi tankönyv
  • Szakfolyóirat cikkek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Madar László, Kalfmann Petra, Gelányi Ildikó, Dr. Mikolasek András

Utolsó módosítás: 2018-09-07 10:32:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
KE+P_G2Gyakorlat2018/19/1Madar László, Kalfmann Petra, Gelányi Ildikó
KE+P_G4Gyakorlat2018/19/1Gelányi Ildikó
KE+P_EElmélet2018/19/1Dr. Mikolasek András, Gelányi Ildikó, Madar László, Kalfmann Petra
KE+P_G6Gyakorlat2018/19/1
KE+P_G3Gyakorlat2018/19/1Madar László
KE+P_G5Gyakorlat2018/19/1
KE+P_G1Gyakorlat2018/19/1Kalfmann Petra


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.