Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK09M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Banküzemtan
A tantárgy neve (angolul):Banking
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar + egy csoport szemináriuma hallgatói érdeklődéstől függően angol
Előtanulmányi kötelezettségek:Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Madar László

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja megismerkedni a bank működésének részleteit. A tantárgy megismerteti a hallgatót a bankok kialakulásának mikroökonómiai alapjaival, és bemutatja, hogy hogyan működnek a banki menedzsment folyamatok, a banki front-, middle- és backoffice területén. Megismerkedhetünk a retail és corporate banking folyamatokkal és ezek különbözőségeivel. A hitelnyújtási folyamat bemutatása mellett olyan fontos kérdésekkel is foglalkozunk, mint a stratégiai kockázatmenedzsment, tőkemenedzsment és a bankokra vonatkozó jelenlegi bázeli ajánlási keret. A tantárgy célja ezáltal, hogy teljeskörű ismereteket adjon a bankok működésének alapvető sajátosságairól.

A fenntarthatóság szempontjai:
A bank működésének megismerése segít abban, hogy a gazdasági fejlődés tartós, átfogó és fenntartható lehessen, és a bankok működésének alapvető mozgatórugóinak megértésével egy önfenntartó, válságálló szektor lehessen a pénzügyi rendszer.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Ismerje meg a bank legfontosabb mikroökonómiai modelljeit (Arrow-Debreau, Diamond-Dybvig, Leland-Pyle, Diamond modellek).
Ismerje meg a delegált monitoring fogalmát.
Ismerje a bázeli szabályozást, a bázeli három pillért, a CRD-t, a CRR-t és a Hitelintézeti törvény alapvető elemeit.
Tudja, mit jelentenek a PD, LGD, CCF és EL betűszavak.
Ismeri a banki mérleg és eredménykimutatás sorait, a banki mérlegelemzés eszköztárát.
Ismerje meg a hitelezési folyamat lépéseit, lakossági és vállalati esetben is.
Ismerje meg a hitelkockázat kezelésének legfontosabb elemeit (scorecardok, biztosítékok).
Ismerje meg a válságok bekövetkezésének okait és az ilyenkor rendelkezésre álló intézményrendszert (bank resulution) betéti ill. tőkeoldalról.
Ismerje meg a megfelelő fundamentális hitel- és betétárazási technikákat.


Képesség:
Képes felírni és strukturálni egy banki mérleget, elemezni azt.
Képes a különböző hitelezési technikák alkalmazására, a hitelezhetőség megállapítására.
Képes értelmezni egy scorecard fejlesztési folyamatot, és összeállítani egy egyszerűbb adósminősítő modellt.
Képes menedzselni egy bank rövid- és középtávú likviditását, és elemezni a likviditási gapet és a bázeli mutatószámokat.
Képes menedzselni a bank tőkehelyzetét és meghatározni a bank tőkehelyzetét, sztenderd és fejlett hitelkockázat-kezelési módszertanok segítségével.
Képes a bank piaci kockázatait kezelni, beleértve a devizakockázatokat és banki könyvi kamatkockázatot is.
Képes fundamentálisan árazni egy betétet, többfajta transzferárazási logika használata mellett.


Attitűd:
Alkalmazza az előadáson elhangzott bankmenedzsment eszköztárat, kiszámítja és alkalmazza a gyakorlati órákon a megszerzett tudást.
Megérti egy biztonságosan működő bank alapvető működési elveit, és alkalmazza a kockázatkezelési és árazási tudását amennyiben egy bankkal kapcsolatba kerül.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: