Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Pénzelmélet, pénzügyi modellek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Pénzelmélet, pénzügyi modellek
A tantárgy neve (angolul): Theory of Money and Financial Modelling
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Bánfi Tamás György

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a pénz kialakulásával és formaváltozásaival kezdve áttekinti az aranypénzrendszer automatizmusait, az demonetizálódásának folyamatát, az aranytól elszakított pénz, a nemzetközi pénzügyi rendszerek jellemzőit. Külön részét képezik a szűken vett pénzelméleti iskolák (a pénz áruérték elmélete, a mennyiségi pénzelméletek vállfajai, a jövedelmi pénzelméletek) bemutatása.
A pénzelméletek bemutatásához tartozik pénzt tartalmazó közgazdasági modellek tárgyalása.

Évközi tanulmányi követelmények: házidolgozat; szemináriumi foglalkozáson való részvétel; félévközi dolgozatok megírása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 
1. Pénzelméleti alapfogalmak; a valutaárfolyam formái
2. Az aranystandard rendszer
3. Magyar pénztörténeti kérdések
4. Aranydeviza rendszer
5. az arany demonetizálódásának folyamata
6. Pénz áruérték elmélete, mennyiségi pénzelmélet, jövedelmi pénzelmélet
7. Keynesiánusok és monetaristák
8. Hasznos pénz modellek és likviditáskorlátos modellek
9. Keresési modellek a pénz bevezetésére
10. A hiperinflációs folyamata modellezése
11. Pénz és gazdasági növekedés
12. A kormányzat szerepe a pénzügyi rendszerben: egyes modellezési kérdések
13. A monetáris transzmisszió modellezése
14. Összefoglalás

Órarendi beosztás: kötelező

Kompetencia leírása: Az alapvető pénzelméleti iskolák ismerete, a modellezési készség fejlesztése.

Félévközi ellenőrzések: előre bejelentett röpdolgozatok; házi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi dolgozat

Szak neve: Közgazdasági elemző szak; Bank és közpénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Fejezetek a magyar pénzelmélet-pénzügytörténeti irodalomból, 2001.
  • Friedman, M [1986]: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek
  • Tobin, J [1984]: Pénz és gazdasági növekedés. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
  • Modigliani, F [1988]: Pénz, megtakarítás, stabilizáció. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
  • Walsh, C. E. [2003]: Monetary Theory and Policy. MIT, Cambridge. Kijelölt fejezetek.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Fejezetek a magyar pénzelmélet-pénzügytörténeti irodalomból, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Friedman, M [1986]: Infláció, munkanélküliség, monetarizmus. KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Tobin, J [1984]: Pénz és gazdasági növekedés; KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Modigliani, F [1988]: Pénz, megtakarítás, stabilizáció; KJK, Budapest. Kijelölt fejezetek.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Walsh, C. E. [2003]: Monetary Theory and Policy. MIT, Cambridge. Kijelölt fejezetek.
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru