Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Nemzetközi tőkepiacok működése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK19M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Nemzetközi tőkepiacok működése
A tantárgy neve (angolul): International Capital Markets
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Haladó pénzügytan
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: MNB Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Sebestyén Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A nemzetközi tőkepiacok intézményei, azok működése, a tőkepiaci termékek árazása.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: írásbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Nemzetközi tőkeáramlás a hitelpiacok közvetítésével.
2. A nemzetközi hitelpiacok befektetői.
3. Hitelfelvevők a nemzetközi hitelpiacokon.
3. Nemzetközi kötvénypiacok.
4. Az USD, az EUR és a YPY kötvénypiac.
5. Egyéb devizákban működő kötvénypiacok.
6. Nemzetközi hitelminősítő intézetek.
7. A hitelminősítés folyamata, szerepe az áralakulásban.
8. A nemzetközi hitelfelvételi formák.
9. A nemzetközi kötvénykibocsátás dokumentációja.
10. A nemzetközi kötvénykibocsátás lépései.
11. Egy konkrét kötvénykibocsátás lebonyolítása: esettanulmány.
12. Szindikált hitelfelvétel lebonyolítása.
13. Nemzetközi pénzügyi szabályozás.
14. A nemzetközi tőkepiacok aktuális folyamatai.

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A gyakorlat által felvetett, aktuális tőkepiaci kérdések átgondolása, megvitatása az elméleti összefüggések tükrében.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: Közgazdasági elemző szak; Bank- és közpénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Aktuális folyóiratcikkek és tanulmányok.

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Aktuális folyóiratcikkek és tanulmányok.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru