Március - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29 30 31

Tantárgy adatlap

Bank és pénzügyi intézményrendszer

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK22M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Bank és pénzügyi intézményrendszer
A tantárgy neve (angolul): Banking and Financial Institutions
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1 Közgazdasági elemző Bank és közpénzügyek szakirány, 2+2 Pénzügy szak Pénzügypolitika és közpénzügyek szakirány
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga József

A tantárgy szakmai tartalma: A kereskedelmi és a jegybankon kívüli, a pénzügypolitikát befolyásoló pénzügyi intézmények működése.

Évközi tanulmányi követelmények: A gyakorlatok látogatása kötelező

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Szemináriumi teljesítmény: dolgozat, házidolgozat alapján megajánlott jegy. Ha a hallgatónak nincs megajánlott jegye, de a szemináriumokon résztvett, írásbeli vizsgát tehet. Az értékelés öt fokozatú.

Tananyag leírása: 1. Nyugdíjrendszerek
2. Kincstár
3. Helyi önkormányzat vagyongazdálkodása
4. Lakásfinanszírozás
5. Diákhitel-rendszer
6. Garanciaintézmény
7. Jelzálogbank
8. Bankbiztosítás
9. Kockázati tőke

Órarendi beosztás: NEPTUN szerint

Kompetencia leírása: A hallgató ismerje meg a pénzügypolitikát befolyásoló banki és a költsgévetéshez kapcsolódó intézmények működését.

Félévközi ellenőrzések: zárthelyi dolgozat

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házidolgozat

Szak neve: Pénzügy szak, Közgazdasági elemző szak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadások témájához kötődő cikkek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
A vonatkozó törvények és megadott aktuális cikkek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.