December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4PU51NAK39M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Adó- és közpénzügyek elmélete
A tantárgy neve (angolul):Theory of Taxes and Public Finance
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+1
Kreditérték:5
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)150
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve:Dr. Varga Erzsébet Teréz

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A közpénzügyi gondolkodás alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, adózási kérdések kritikai elemzése.

A fenntarthatóság szempontjai:
A fenntarthatóság kérdése kiemelt jelentőséggel bír a kurzus során: a hallgatók megismerik a környezeti externáliák okozta károk következményeit és azok kezelésének legfontosabb módjait.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Megérteni az adórendszer felépítésének logikáját.
Megismeri a holtteherveszteség számításának különböző módozatait, az adózás helyettesítési és jövedelmi hatását.
Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns adózási kérdések beazonosíthatók.
Ismeri és értő módon használja a adózási elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül az adórendszer képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.
Ismeri és azonosítani tudja a piaci kudarcok fajtáit.
Ismeri a közjavak különböző definiálási és elemzési módozatait.
Ismeri az externáliák fajtáit, problémájuk forrását, megoldási lehetőségeiket.
Ismeri a monopóliumok tiltásának, tűrésének, támogatásának határait.
Ismeri az információs aszimmetria alapfogalmait.
Ismeri azokat az eszközöket, amelyek segítségével a releváns közpénzügyi kérdések beazonosíthatók.
Ismeri és értő módon használja a közpénzügyi elemzések fogalomrendszerét.
Ismeri azokat a kapcsolódási pontokat, amelyeken keresztül a kormányzati gazdaságpolitika képes befolyásolni a gazdasági eseményeket.


Képesség:
Képes lesz felismerni egy adónem előnyeit és hátrányait, elvégezni adópolitika lépések kritikai elemzését.
Követi és értelmezi a világgazdasági, nemzetközi adózási, közpénzügyi folyamatokat, a gazdaságpolitika változásait, azok hatásait, ezeket figyelembe veszi elemzései, javaslatai, döntései során.
Képes lesz felismerni az egyes piaci kudarcokat.
Képes felismerni a kormányzati intézkedések előnyeit és hátrányait, elvégezni a gazdaságpolitikai lépések kritikai elemzését.


Attitűd:
Szakmailag alátámasztott vélemény formálás a közpénzügyekről, adópolitikáról.
Tudatosan figyeli a közpénzügyi, adózási folyamatokat, hogy azok alapján is elemezze mikrokörnyezetének (háztartás, vállalat, költségvetési intézmény) gazdálkodását.
Tudatosan összekapcsolja a közpénzügyi, adózási és közgazdasági ismereteit, hogy jobb döntéseket hozzon.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: