Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Adó- és közpénzügyek elmélete

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4PU51NAK39M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Adó- és közpénzügyek elmélete
A tantárgy neve (angolul): Theory of Taxes and Public Finance
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+1
Kreditérték: 5
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Erzsébet Teréz

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy átfogóan tárgyalja az adózás és a közpénzügyek elméleti és gyakorlati kérdéseit, a piaci kudarcokat és az állami szerepvállalás problémáit regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, valamint a kormányzati programok értékeléseit. A hallgatók megismerkednek az adóztatás alapelveivel, valamint az adózás gazdasági hatásainak elemzésével.

Évközi tanulmányi követelmények: előadásokon és szemináriumokon való részvétel, írásbeli házi dolgozat és szóbeli prezentáció, negyedéves zárthelyi dolgozat.

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: házi dolgozat és két zárthelyi dolgozat alapján, mely szóbeli vizsgán javítható

Tananyag leírása: Alapfogalmak áttekintése, Adóztatás gazdasági hatásai parciális és általános elemzéssel, Ricardo-ekvivalencia, Adócsalás elmélete, Adóreform elmélete, Musgrave-i államfunkciók, Externáliák, Információs aszimmetria, Monopóliumok, makro kudarcok, Közjavak, Közösségi döntéshozatal.

Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A közpénzügyi gondolkodás alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése, adózási kérdések kritikai elemzése.

Félévközi ellenőrzések: Házi dolgozat és szóbeli prezentáció, negyedéves zárthelyi dolgozat.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi dolgozat és prezentáció, zárthelyi dolgozat

Szak neve: Közgazdasági elemző (MA) / Bank- és Közpénzügyek szakirány

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Cullis – Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, 2003
  • Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK, 2000.

Ajánlott irodalom:

  • Balogh László: Döntsd a Tőkét? (A tőkejövedelmek adóztatásáról), Hitelintézeti szemle 2004/5.
  • Balogh László: Miért zöldebb a szomszéd rétje? („Az adóreform nehéz kenyér”), Külgazdaság 2004/9.
Ajánlott irodalmak:
Balogh László: Döntsd a Tőkét? (A tőkejövedelmek adóztatásáról), Hitelintézeti szemle 2004/5.
Balogh László: Miért zöldebb a szomszéd rétje? („Az adóreform nehéz kenyér”), Külgazdaság 2004/9.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Kötelező irodalmak:
Cullis – Jones: Közpénzügyek és közösségi döntések. Aula, 2003
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana. KJK, 2000
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2
GGyakorlat2018/19/2


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru