Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

A következtető statisztika elmélete és gyakorlata

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK10M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A következtető statisztika elmélete és gyakorlata
A tantárgy neve (angolul): Theory and Practice of Statistical Inference
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Statisztika I., Statisztika II., Bevezetés az ökonometriába
A tantárgy típusa: kötelező alaptárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Oravecz Beatrix

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a következtető (induktív) statisztikának azokkal az elveivel és módszereivel, amelyek a gyakorlati munka során a leggyakrabban előfordulnak. Ezek az eljárások képezik a számítógépes statisztikai programok alapját, ezekre épülnek a statisztikai modellek (regressziós modellek, sokváltozós modellek stb.) becslései és ellenőrző fázisai, de ezek a becslési és hipotézisvizsgálati eljárások a közgazdászok napi gyakorlatában gyakran önállóan is megjelennek.

Évközi tanulmányi követelmények: -

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgajegy a félév végi vizsgadolgozat eredményén (maximálisan 100 pont) alapszik.
A legalább elégséges írásbeli eredmény szóbeli vizsgával módosítható (+/- 1 jeggyel).

Tananyag leírása: Az aktuális tantárgyi tájékoztató mindig az adott félév első napjától kezdve tölthető le a Moodle rendszerből. Ugyaninnen tölthetők le az előadás-diák és más kiegészítő információk is.

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: közgazdasági elemző (MA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Hunyadi L. – Vita L.: Statisztika közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2006. (HV),
  • Hunyadi L.: Statisztikai következtetéselmélet közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2001. (H),
  • valamint a foglalkozásokon elhangzottak és a Moodle rendszerből szabadon letölthető előadásvázlat, példák és kiegészítő anyagok.

Ajánlott irodalom:

  • Hunyadi L.– Vita L.: Statisztika II. AULA, Budapest, 2008.
  • Vargha A.: Matematikai statisztika. Pólya Kiadó, Budapest, 2000. vagy 2007.
  • http://www.wikipedia.com
Ajánlott irodalmak:
Hunyadi L.- Vita L.: Statisztika II. AULA, Budapest, 2008.
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Vargha A.: Matematikai statisztika. Pólya Kiadó, Budapest, 2000. vagy 2007.
http://www.wikipedia.com
Kötelező irodalmak:
Hunyadi L. - Vita L.: Statisztika közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2006. (HV),
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hunyadi L.: Statisztikai következtetéselmélet közgazdászoknak (kijelölt részek). KSH, Budapest, 2001. (H),
Megtalálható a Központi Könyvtárban
valamint a foglalkozásokon elhangzottak és a Moodle rendszerből szabadon letölthető előadásvázlat, példák és kiegészítő anyagok.

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.