Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

Tantárgy adatlap

Statistics I.

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAK27B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statistics I.
A tantárgy neve (angolul): Statistics I.
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 14 lectures + 14 seminars
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: once every spring semester
Az oktatás nyelve: English
Előtanulmányi kötelezettségek: none
A tantárgy típusa: core
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Szemerédi Katalin Ágnes

A tantárgy szakmai tartalma: The course presents the core concepts of statistics and covers the basic tabular, graphical and numerical methods used in descriptive analyses of cross-sectional data. The primary objective is to gain proficiency in performing various types of data analyses with statistical software (SPSS). In addition, spreadsheet software (Excel) will be used for certain types of statistical calculations.

Évközi tanulmányi követelmények: Regular attendance of lectures and seminars is strongly recommended.

Vizsgakövetelmény: final exam for 50 points

Az értékelés módszere: End-term grade is based on the total score obtained on (1) the final exam, and either (2/a) two mid-term computer exams; or (2/b) a research paper which is optional and can be substituted for the two computer exams.

Tananyag leírása: The course, covering the main topics in descriptive statistics, is composed of four parts. Part 1 introduces the essential concepts and procedures of descriptive statistics and presents the basic graphical and tabular tools available for summarizing qualitative and quantitative data. Part 2 presents the numerical measures commonly used for characterizing the distribution of a single quantitative variable. Part 3 introduces the concept of heterogeneous population and provides a variety of analytical tools available for characterizing the relationship between two variables. Part 4 provides a systematic treatment of index numbers and composite rates, an essential tool for quantifying the factors underlying differences between heterogeneous populations.

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: By the end of the course, students will have gained competence in calculating and interpreting numerical measures used in data analysis; constructing and interpreting tabular and graphical representations of data; calculating and interpreting statistical indices and economic indicators; exploring statistical relationships among multiple variables; predicting or estimating unknown values on the basis of observed data.

Félévközi ellenőrzések: 2 mid-term computer exams for 25 points each

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: empirical research paper for 50 points (optional, substituting the two computer exams)

Szak neve: Applied Economics

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Detailed lecture notes will be provided on-line.

Ajánlott irodalom:

  • IBM SPSS Statistics 22 Brief Guide
  • IBM SPSS Statistics Base 22
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Cserháti Ilona, Erdélyi Ajna, Szemerédi Katalin Ágnes, Takács Tibor

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G1Gyakorlat2018/19/2Cserháti Ilona
EElmélet2018/19/2Erdélyi Ajna
E1Elmélet2018/19/2Szemerédi Katalin Ágnes
G3Gyakorlat2018/19/2Takács Tibor
G2Gyakorlat2018/19/2Takács Tibor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.