Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Statisztikai programcsomagok és alkalmazásaik

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4ST14NAV13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Statisztikai programcsomagok és alkalmazásaik
A tantárgy neve (angolul): Statistical Programme Packages and Applications
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Statisztika Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Sugár András

A tantárgy szakmai tartalma: A gazdasági folyamatok elemzésekor gyakrabban használt programcsomagok megismerése, gyakorlati problémákon történő alkalmazása. Az excel statisztikai elemzési lehetőségei. SPSS, és egyéb programcsomagok ismertetése. Esettanulmányok, nagyobb adatbázisok elemzése, elemzés során felmerülő problémák gyakorlatorientált tárgyalása. Az órák gépteremben, számítógép mellett kerülnek megtartásra.

Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlatok látogatása

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: A vizsgaidőszakban kijelölt helyen és időben lebonyolított vizsgadolgozat gépteremben., mellyel maximum 100 pont érhető el.

Tananyag leírása: Excel
• Statisztikai függvények
• Idősorelemzés
• Regresszió a grafikus felület segítségével
• Az adatelemzés menüpont alkalmazása: leíró elemzés, próbák, mntavétel, regresszió
SPSS
• Alapfogalmak, adatbevitel, transzformáció, kódolás
• Gyakorisági sorok, mennyiségi ismérvek elemzése
• Kereszttáblák és mutatóik
• Részátlagok, variancia-analízis
• Egy- és kétmintás próbák
• Reprezentativitás ellenőrzése, átsúlyozás
• Korreláció- és regressziószámítás
• Idősorelemzés, trend, dekompozíció
• Hiányzó adatok kezelése, pótlása
Demetra
• Szezonális kiigazítás modelljei (X12 és Tramo-Seats)
Gretl
• Idősoros regresszió modelljei
• ARIMA modellek

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: A hallgatók képesek legyenek a leggyakrabban használt programcsomagok segítségével komplett elemzési láncokat végrehajtani, ebben technikai biztonságot szerezzenek, illetve az eredményeket értően, korrekten legyenek képesek elemezni.

Félévközi ellenőrzések: Nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Házi dolgozat

Szak neve: bármely

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Tankönyv: Kerékgyártóné – L. Balogh – Sugár – Szarvas: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk, Aula kiadó 2008. (ajánlott)
  • Hunyadi – Vita: Statisztika képletgyűjtemény és táblázatok, KSH 2003 vagy későbbi
  • Gyakorlatanyagok, adatállományok a MOODLE rendszerben

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Tankönyv: Kerékgyártóné - L. Balogh - Sugár - Szarvas: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk, Aula kiadó 2008. (ajánlott)
Megtalálható a Központi Könyvtárban
Hunyadi - Vita: Statisztika képletgyűjtemény és táblázatok, KSH 2003 vagy későbbi
Megtalálható a Központi Könyvtárban
A Statisztika Tanszék ***URL*** honlapján

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Sugár András

Utolsó módosítás: 2018-09-19 10:46:07

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Sugár András
GGyakorlat2018/19/2Dr. Sugár András


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.