Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):International Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Almadi Sejla

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus megismerteti a hallgatókat a nemzetközi gazdaságtan alapjaival, azon belül is a nemzetközi kereskedelmi elméletekre és a fizetési mérlegre összpontosít. A legfőbb kereskedelmi elméletek, modellek és politikai vonatkozásaik, valamint a nemzeti jövedelmi számlák és a fizetési mérleg kerülnek részletes megtárgyalásra a kurzus során. A modellek és a számlák gyakorlati alkalmazhatósága szintén a kurzus középpontjában áll, csak úgy, mint azon készségek elsajátítása, amelyek az ezen témákban fellelhető, haladó szintű problémák elemzéséhez és megoldásához nélkülözhetetlenek. A kurzus a pontos közgazdasági elemzés jellemzőit ötvözi a gazdaságpolitika érzékeny kérdéseivel, amelyek ma fontosnak mondhatók.
A tárgy elvégzésével a hallgatók képessé válnak a globális közgazdasági események megértésére és a változó gazdaságpolitikai javaslatok kiértékelésére.

A fenntarthatóság szempontjai:
Az előadások interaktívak lesznek azzal a céllal, hogy a hallgatókat bevonják a felmerülő témák kidolgozásába. A szemináriumok a különféle, közgazdaságtannal kapcsolatos, matematikai és elméleti problémák megoldására épülnek.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Nemzetközi kereskedelem elméletei
Kereskedelempolitika, eszközei és politikai gazdaságtana
Méretgazdaságosság: külső és belső
Nemzeti jövedelmi számlák és fizetési mérleg


Képesség:
Képessé válik a kereskedelemelméletek megértésére és megkülönböztetésére
Olyan elemzői készségeket fejleszt ki, amelyekkel a kereskedelempolitikát, annak motivációit és következményeit ki tudja értékelni
Megérti és kapcsolódni tud a világ- és régiók közti kereskedelem azon történelmi folyamataihoz és jelenlegi állapotához, amelyek nemzetek feletti, nemzeti és vállalati szintű szereplők között jöttek létre
Azonosítani tudja az országok nemzeti jövedelmi számlájának és fizetési mérlegének főbb kérdéseit, mozgásait és kiigazításait


Attitűd:
Nyitottá válik valamennyi kereskedelmi elmélet iránt
Tudatában lesz a kereskedelempolitikát érintő motivációknak, tevékenységeknek és következményeknek
Tudatossá válik a méretgazdaságosság átfogó és mindenhol jelenlévő rendszerével kapcsolatban
Tudatában lesz annak, ahogyan a számlák és a mérleg nemzeti és nemzetközi szinten működnek, valamint annak, ahogyan az egyéni költések hozzájuk kapcsolódnak


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: