Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Fejlődésgazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Fejlődésgazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Development Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező szaktárgyak
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Tétényi András

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy mind az elméleti, mind a módszertani ismeretekre kiterjedve ad eligazítást a fejlődés gazdaságtanáról a második világháború végétől egészen napjainkig. Az elméleti megközelítés mellett a gyakorlat-orientált gazdaságpolitikai eszközök számbavételére is sor kerül, különösen az olyan területekre koncentrálva, melyek egy gazdaság felemelkedését, az életszínvonal emelését, így különösen a szegénység leküzdését tűzik ki célul. Ennek megfelelően az alábbi témakörökre koncentrálunk: A gazdasági növekedés és fejlődés fogalma, tartalma, valamint a fejlettség mérésének problematikája. Fejlődés, gazdaság-fejlesztés és szegénység. Demográfia és migráció. Oktatás és egészségügy. Intézmények és tulajdonjogok. Demokrácia és fejlődés Klímavédelem. Segélyek és segélyezés.

Évközi tanulmányi követelmények: A szemináriumok során a hallgatóknak csoportokat kell alkotni és minden egyes héten egy csoportnak fel kell készülnie az adott heti szemináriumi olvasmányokból. A szemináriumon elő kell adni PPT segítségével az olvasottakat kb. 10-15 percben. Illetve ezen felül 3 kérdést is meg kell fogalmazni az olvasott cikkekkel kapcsolatban

Vizsgakövetelmény: vizsgajegy

Az értékelés módszere: Az év végi jegy a következőképpen épül fel:
Félév végi vizsga 70 százalék
Prezentáció 20 százalék
Órai aktivitás és jelenlét 10 százalék

Sikeres vizsgához az írásbeli vizsgán az elérhető pontszám minimum felének megszerzésére van szükség! A szemináriumi munka értékelésének feltétele
• az órák 75%-án való megjelenés (3 hiányzás maximum, a hiányzások számításánál a TVSZ az irányadó);
• a saját csoport prezentációján való aktív részvétel;
• az órán való aktív részvétel.
Az ezeknek minimumfeltételeknek nem megfelelő hallgató vizsgára nem bocsátható!

Tananyag leírása: 1. hét
(szeptember 11. és 12.) Előadás: Bevezetés: a tantárgy célja. A fejlődésgazdaságtan helye és szerepe a közgazdaságtanban. A fejlődés mérése
Irodalom:
• Todaro-Smith: 1&2. fejezet (pp. 1-118), 5. fejezet (pp. 216-226);
• Szentes: II/2-3 fejezet (pp. 31-50);
• Ray: 2. fejezet (pp. 7-47).
2. hét
(szeptember 18. és 19.) Előadás: A fejlődés mérése, szegénységi mérőszámok
Irodalom:
• Todaro-Smith: 5 fejezet (pp. 226-284);
• Schaffner: 5. fejezet (pp. 84-105).
Szeminárium:
• Wade, Robert Hunter (2004), ‘Is globalization reducing poverty and inequality?’. World development, 32(4), 567-589.
• Stewart, F. (2009). ’Horizontal inequality: two types of trap.’ Journal of Human Development and Capabilities, 10(3), 315-340.

3. hét
(szeptember 25. és 26.) Előadás: Növekedési modellek: A Harrod-Domar modell. A Solow-Swan-féle neoklasszikus növekedés modell
Irodalom:
• Todaro-Smith: 3. fejezet (pp. 118-131, 142-159);
• Ray: 3. fejezet (pp. 47-99);
• Barro – SiM: 1.2 fejezet (pp. 26-61);
• Szentes: III/2 fejezet (pp. 61-100).
Szeminárium:
• Banerjee, Abhijt and Duflo, Esther (2007), ‘The Economic Lives of the Poor.’ Journal of Economic Perspectives—Volume 21, Number 1—Winter 2007—Pages 141–167.
• Pritchett, Lant (1997), ‘Divergence, Big Time’. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 3 (Summer, 1997), pp. 3-17.
4. hét
(október 2. és 3.) Előadás: Endogén növekedési modellek
Irodalom:
• Todaro- Smith: 4. fejezet (pp. 164-216);
• Ray: 4. fejezet (pp. 99-131);
• Szentes: IV/3 fejezet (pp. 258-280).
Szeminárium:
• Romer, P. M. (1994), ’The origins of endogenous growth.’ Journal of Economic perspectives, 8(1), 3-22.
5. hét
(október 9. és 10.) Előadás: Intézmények, tulajdonjogok és fejlődés
Irodalom:
• Schaffner 13. fejezet (pp. 346-376);
• Szentes III/5 fejezet (pp. 155-159).
Szeminárium:
• Chang, Ha-Joon (2011), ‘Institutions and economic development: theory, policy and history’. Journal of Institutional Economics, 7(04), 473-498.
• Angeles, Luis (2011), ‘Institutions, property rights, and economic development in historical perspective’. Kyklos, 64(2), 157-177.
6. hét
(október 16. és 17.) Előadás: Demokrácia és fejlődés
Irodalom:
• Acemoglu, Robinson (2006): 3. fejezet (pp. 48- 87)
Szeminárium:
• Olson, Mancur (1993), ‘Dictatorship, Democracy, and Development’. American Political Science Review, 87(03), 567-576.
• Przeworski, A. and Limongi, F. and Giner, S. (1995). ‘Political regimes and economic growth.’ In: Democracy and Development (pp. 3-27). Palgrave Macmillan, London.
7. hét
(október 24.) Lecture: Előreláthatóan elmarad
Reading:

8. hét Őszi szünet
9. hét
(november 6. és 7.) Előadás: Migráció és fejlődés
Irodalom:
• Ray: Chapter 10 (pp. 330-382);
• Todaro-Smith: Chapter 7 (pp. 312-360);
• Barrios, Salvador and Bertinelli, Luisito and Strobl, Eric (2006): “Climatic change and rural–urban migration: The case of sub-Saharan Africa”. Journal of Urban Economics, 60 (2006), pp. 357-371.
Szeminárium:
• Zhang, Kevin and Song, Shunfeng (2003), ‘Rural–urban migration and urbanization in China: Evidence from time-series and cross-section analyses’. China Economic Review, 14 (2003), pp. 386-400.
• Sedef Turper and Shanto Iyengar and Kees Aarts and Minna van Gerven (2015), ‘Who is Less Welcome?: The Impact of Individuating Cues on Attitudes towards Immigrants’, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 41, No. 2, 239–259.
10. hét
(november 13. és 14.) Előadás: Humán tőke és fejlődés
Reading:
• Todaro-Smith: Chapter 8 (pp 382-437);
• Schaffner: Chapter 19 (pp. 496-522);
• Barro, Robert J. (2001), ‘Human Capital and Growth’. The American Economic Review, Vol. 91, No. 2, Papers and Proceedings of the Hundred Thirteenth Annual Meeting of the American Economic Association (May, 2001), pp.12-17;
• Psacharopoulos, George (1995), ‘The Profitability of Investment in Education: Concepts and Methods’. Human Capital Working Paper No. 15280.
• Perkins: Chapter 9 (pp. 299-344);
• Schaffner: Chapter 22 (pp. 575-606)
• Hartwig, Jochen (2010), ‘Is health capital formation good for long-term economic growth? – Panel Granger-causality evidence for OECD countries’. Journal of Macroeconomics, Volume 32, Issue 1, March 2010: 314-325.
Szeminárium:
• Hanushek, Eric and Woessmann, Ludger (2009), ‘Do Better Schools Lead to More Growth? Cognitive Skills, Economic Outcomes, and Causation’. NBER Working Paper Series 14633.
• Dupas, Pascaline (2009), ‘What Matters (and What Does Not) in Households’ Decision to Invest in Malaria Prevention?’, American Economic Review: Papers & Proceedings, 99:2, 224–230.
11. hét
(november 20. és 21.) Előadás: Fejlesztési segélyek
Irodalom:
• Perkins: Chapter 14 (pp. 499-543)
Szeminárium:
• Alesina, Alberto, and David Dollar (2000), ‘Who gives foreign aid to whom and why?’ Journal of economic growth, 5(1), 33-63.
• Szent-Iványi, Balázs (2012), ‘Aid allocation of the emerging Central and Eastern European donors’. Journal of international relations and development, 15(1), 65-89.

12. hét
(november 27. és 28.) Előadás: Környezet és klímavédelem
Irodalom:
• Todaro-Smith: 10. fejezet (pp. 490-541)
Szeminárium:
• Wheeler, Tim and von Braun, Joachim (2013), ‘Climate Change Impacts on Global Food Security’, Science, Vol. 341: 508-513
• Moser, S. and Ekstrom, J. (2010), ’A framework to diagnose barriers to climate change adaptation’ PNAS December 21, 2010, 107 (51) pp. 22026-22031.
13. hét
(december 4. és 5.) Előadás: Piaci és állami kudarcok, populizmus
Irodalom:
• Todaro - Smith: 11. fejezet (pp. 541-600)
Szeminárium:
• Stiglitz, J. (2009), ’Moving Beyond market Fundamentalism to a More Balanced Economy’, Annals of Public and Cooperative Economics, 80(3), pp. 345-360.
• Guiso, L. and Herrera, H. and Morelli, M. and Sonno, T. (2017), ’Populism: Demand and Supply’, CEPR, NBER and Università Bocconi Working Paper Series no. 610.
14. hét
(december 11. és 12.) Előadás: A kurzus összefoglalása

15. hét Vizsgaidőszak

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: Tanulmányi kimenet:

A kurzus elvégzésével a hallgató birtokában lesz azoknak a készségeknek és kontextuális tudásnak, amelyeknek a segítségével:
• megérti azokat a fejlődés-gazdasági problémákat, amelyek a fejlődő országokat jellemzik;
• elemezni tudja azokat a sikeres és sikertelen gazdaságpolitikákat, amelyek befolyásolják fejlődő országok növekedését és fejlődését;
• alkalmazni tudja a kurzus során elsajátított tudást korunk európai kihívásaira is;
• tisztában lesz az elsajátított gazdaságpolitikák sikerességének eseti és helyzet-függő jellegével;
• javul a kritikai készsége;
• javul az argumentatív készsége;

A kurzus módszertana:

Az előadások interaktívak lesznek, mely során az előadó megkísérli bevonni a hallgatókat az aktív szereplésbe. Ezen kívül a szemináriumok az egyes cikkek feldolgozására fog épülni.
A következő módszereket fogja a kurzus használni:
• Konceptualizálás: vagyis a vizsgálandó fogalmak és változók jelentésének pontos meghatározása. Ez az empirikus adatgyűjtés kihagyhatatlan és központi kritériuma. Ez befolyásolja a hitelességet és az érvényességet.
• Leíró elemzés: azon empirikus feltételeknek a meghatározása, amelyek elősegítik a kurzus során vizsgált folyamatok megértését
• Kauzalitás: ok-okozati kapcsolatok feltárása, amelynek során meghatározásra kerülnek a függő, független változók.
A szeminárium heti rendszerességű cikkek feldolgozására fog épülni, amelynek során a hallgatóknak előre el kell olvasni a tanulmányokat és egyénileg fel kell készülniük belőlük. Az egyéni olvasás során kritikailag kell majd az egyes olvasott tanulmányokhoz viszonyulni. A szemináriumok minősége és színvonala nagyban függ majd attól, hogy az egyes hallgatók milyen mértékben olvasták el a feladott tanulmányokat.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Acemoglu, Daron, Robinson, James A., (2006), Economic origins of dictatorship and democracy. Cambridge University Press.
 • Barro, Robert J., and Xavier Sala-i-Martin (2004), Economic Growth. MIT Press.
 • Braddon, D. L., & Hartley, K. (Eds.). (2011). Handbook on the Economics of Conflict. Edward Elgar Publishing.
 • Perkins, Dwight Heald et al. (2013), Economics of Development, n.p.: New York : W.W. Norton.
 • Ray, Debraj (1998), Development Economics. Princeton University Press.
 • Schaffner, Julie (2013), Development economics: theory, empirical research, and policy analysis. Wiley Global Education.
 • Szentes, Tamás (2005), World Economics 1: Comparative theories and methods of international and development economics: A historical and critical survey. Akadémiai Kiadó.
 • Szentes Tamás (2011), Fejlődésgazdaságtan. Akadémiai Kiadó.
 • Todaro, Michael and Smith, Stephen (2015), Economic Development. Pearson Addison Wesley, (12th edition)

Ajánlott irodalom:

 • Acemoglu, Daron, Robinson, James A. (2012), Why nations fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Nueva York.
 • Szent-Iványi, B., and Lightfoot, S. (2015), New Europe's New Development Aid. Routledge.
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-06 10:26:31

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.