Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Globális és európai integráció gazdaságtana
A tantárgy neve (angolul):Economics of Global and European Integration
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Makroökonómia, Nemzetközi gazdaságtan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Palánkai Tibor

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A globalizáció, mint globális integráció, ami nagy számú (mintegy 150) regionális integrációs szervezettel strukturálódik. A kurzus az integráció gazdaságtani kérdéseit tárgyalja, öt főbb aspektus alapján: az integráció tartalma; az integrációs folyamat formái, intézményi keretei; az integráció politikái és szabályozása; az integráció érettség elemzése, valamint a költség-haszon elemzés elméleti alapjai és módszertani kérdései. A kurzus kiemelten foglalkozik az EU-val, mint a legfejlettebb regionális integrációs szervezettel, tárgyalja a piaci és a gazdaságpolitikai integráció főbb jellemzőit, a valutáris és költségvetési kérdéseket, valamint az EU külső kapcsolati modelljeit.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tantárgy keretében a fenntarthatóság és a környezeti szempontok több előadás keretében is tárgylásra kerülnek, a szemináriumokon szintén rendszeresen visszatérő téma, különösen a klímaváltozás és az EU közös politikáinak (Közös Mezőgazdasági Politika valamint a kohéziós politika) környezeti hatásainak összefüggésében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Képes a hallgató beazonosítani az integráció fogalmát, típusát, motivációit.
Ismeri az integráció lehetséges pozitív és negatív hatásait az érintett országok szempontjából.
Ismeri a globális és regionális integrációk alapvető folyamatait, mozgató rugóit, előnyeit és hátrányait.


Képesség:
A hallgató képes alkalmazni a tanultakat konkrét integrációra és országpéldákra, képes releváns információgyűjtésre, elemzésre és problémamegoldásra a témakör kapcsán.
A hallgató képes értékelni egy ország integrációs törekvésekben meglévő politikáját, azok eszközeit.


Attitűd:
Kritikusan viszonyul az integrációk hatásaihoz.
Befogadó mások véleményére.
Munkája során igénye van az integrációs folyamatok mélyebb feltárására és elemzésére.
Objektíven képes ezt megítélni az elméleti szakirodalomra, gyűjtött szakirodalomra alapozva.
Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: