Szeptember - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:4VG32NAK18M
A tantárgy megnevezése (magyarul):International Economics
A tantárgy neve (angolul):International Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:fall+spring semester
Az oktatás nyelve:English
Előtanulmányi kötelezettségek:ma status
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve:Tétényi András

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A kurzus megismerteti a hallgatókat a nemzetközi gazdaságtan alapjaival, azon belül is a nemzetközi kereskedelmi elméletekre és a fizetési mérlegre összpontosít. A legfőbb kereskedelmi elméletek, modellek és politikai vonatkozásaik, valamint a nemzeti jövedelmi számlák és a fizetési mérleg kerülnek részletes megtárgyalásra a kurzus során. A modellek és a számlák gyakorlati alkalmazhatósága szintén a kurzus középpontjában áll, csak úgy, mint azon készségek elsajátítása, amelyek az ezen témákban fellelhető, haladó szintű problémák elemzéséhez és megoldásához nélkülözhetetlenek. A kurzus a pontos közgazdasági elemzés jellemzőit ötvözi a gazdaságpolitika érzékeny kérdéseivel, amelyek ma fontosnak mondhatók.
A tárgy elvégzésével a hallgatók képessé válnak a globális közgazdasági események megértésére és a változó gazdaságpolitikai javaslatok kiértékelésére.

Az előadások interaktívak lesznek azzal a céllal, hogy a hallgatókat bevonják a felmerülő témák kidolgozásába. A szemináriumok a különféle, közgazdaságtannal kapcsolatos, matematikai és elméleti problémák megoldására épülnek.

A fenntarthatóság szempontjai:
A kurzus során szó lesz a fenntarthatóságról a kereskedelem kontextusában, valamint az externáliák vonatkozásában.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Nemzetközi kereskedelem elméletei


Képesség:
Képessé válik a kereskedelemelméletek megértésére és megkülönböztetésére


Attitűd:
Nyitottá válik valamennyi kereskedelmi elmélet iránt

Tudás:
Kereskedelempolitika, eszköze és politikai gazdaságtana


Képesség:
Olyan elemzői készségeket fejleszt ki, amelyekkel a kereskedelempolitikát, annak motivációit és következményeit ki tudja értékelni


Attitűd:
Tudatában lesz a kereskedelempolitikát érintő motivációknak, tevékenységeknek és következményeknek

Tudás:
Méretgazdaságosság: külső és belső


Képesség:
Megérti és kapcsolódni tud a világ- és régiók közti kereskedelem azon történelmi folyamataihoz és jelenlegi állapotához, amelyek nemzetek feletti, nemzeti és vállalati szintű szereplők között jöttek létre


Attitűd:
Tudatossá válik a méretgazdaságosság átfogó és mindenhol jelenlévő rendszerével kapcsolatban

Tudás:
Nemzeti jövedelmi számlák és a fizetési mérleg


Képesség:
Azonosítani tudja az országok nemzeti jövedelmi számlájának és fizetési mérlegének főbb kérdéseit, mozgásait és kiigazításait


Attitűd:
Tudatában lesz annak, ahogyan a számlák és a mérleg nemzeti és nemzetközi szinten működnek, valamint annak, ahogyan az egyéni költések hozzájuk kapcsolódnak


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: