Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Az Európai Unió kialakulása és működése

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAV57B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Az Európai Unió kialakulása és működése
A tantárgy neve (angolul): History and Institutions of the European Union
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: Félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincsen
A tantárgy típusa: alternatív
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Miklós Gábor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék az Európai Unió felépítését, működési mechanizmusait. A hallgatók a félév során megismerik az európai uniós intézményeket, döntéshozatali mechanizmusokat és főbb közös politikák működését. A tantárgy az elméleti ismeretek mellett, gyakorlati ismereteket kíván adni a hallgatóknak, valamint olyan tudást, mellyel megérthetik a nemzetállam és az integráció közötti viszonyokat, kompetencia megosztás.

Évközi tanulmányi követelmények: Félév végén szóbeli vizsga, utó- és javítóvizsga szintén szóban

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. Az európai integráció története és fejlődése I. (Kezdetektől Maastrichtig)
2. Az európai integráció története és fejlődése II. (Maastricht-tól Lisszabonig)
3. Az EU intézményrendszere I. (Bizottság, Parlament, Tanács)
4. Az EU intézményrendszere II. (Bíróság, ECB, Számvevőszék, stb.)
5. Döntéshozatal és jogalkotás
6. Gazdasági és Monetáris Unió
7. Válság hatásai és gazdasági kormányzás I.
8. Közös kereskedelempolitika és külkapcsolatok (egységes belső piac) valamint Közös kül- és biztonságpolitika
9. Az EU költségvetése
10. Közös Agrárpolitika
11. Energia politika
12. Kohéziós (regionális) politika az EU-ban
13. Kohéziós (regionális) politika Magyarországon

Órarendi beosztás: 

Kompetencia leírása: A hallgatók széleskörű, alapozó szintű ismereteket szerezhetnek az Európai Unió felépítéséről és működéséről, annak összetett folyamatairól.

Félévközi ellenőrzések: nincsen

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: nincsen

Szak neve: Nemzetközi gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Kötelező irodalom:
  • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról, 2011.: I-IV., VII-VIII., X., XII., XVI., XXIII, XXV. fejezetek
  • továbbá az évközben kiadott cikkek és ppt előadások

Ajánlott irodalom:

 
A tantárgy oktatói:

Miklós Gábor

Utolsó módosítás: 2018-01-19 11:06:30

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Miklós Gábor


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.