Szeptember - 2018
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

EU aktuális kérdések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAV80M
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU aktuális kérdések
A tantárgy neve (angolul): EU Current Issues
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: alapozó és szintr hozó tárgy (közgazdasági elemző), szabadon választható tárgy (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás)
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a hallgatók megismerhetik az Európai Unióban napjainkban folyó folyamatokat. A tárgy alapvetően az elmúlt hónapok meghatározó kérdéseivel foglalkozik. Az oktatás célja, hogy felvázolja az integráció folyamatit döntően alakító belső és külső tényezőket, a tagállami és világpolitikai érdekeket.

Évközi tanulmányi követelmények: kiselőadás, beadandó cikk elemzések

Vizsgakövetelmény: kiselőadás és szóbeli vizsga, órákon való részvétel

Az értékelés módszere: kiselőadás 20%, órai munka 30% és szóbeli vizsga 50%

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: hetente kiküldött (angol és magyar nyelvű cikkek) elemzései

Szak neve: közgazdasági elemző (MA), nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • órai jegyzetek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
órai jegyzetek

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.