Január - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

EU aktuális kérdések

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NAV80M
A tantárgy megnevezése (magyarul): EU aktuális kérdések
A tantárgy neve (angolul): EU Current Issues
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: alapozó és szintr hozó tárgy (közgazdasági elemző), szabadon választható tárgy (nemzetközi gazdaság és gazdálkodás)
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A félév során a hallgatók megismerhetik az Európai Unióban napjainkban folyó folyamatokat. A tárgy alapvetően az elmúlt hónapok meghatározó kérdéseivel foglalkozik. Az oktatás célja, hogy felvázolja az integráció folyamatit döntően alakító belső és külső tényezőket, a tagállami és világpolitikai érdekeket.

Évközi tanulmányi követelmények: kiselőadás, beadandó cikk elemzések

Vizsgakövetelmény: kiselőadás és szóbeli vizsga, órákon való részvétel

Az értékelés módszere: kiselőadás 20%, órai munka 30% és szóbeli vizsga 50%

Tananyag leírása: 

Órarendi beosztás: A Neptun Hallgatói Információs Rendszer szerint

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: hetente kiküldött (angol és magyar nyelvű cikkek) elemzései

Szak neve: közgazdasági elemző (MA), nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (MA) – nappali tagozat

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • órai jegyzetek

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
órai jegyzetek

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Nagy Sándor Gyula

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Dr. Nagy Sándor Gyula
EElmélet2018/19/2Dr. Nagy Sándor Gyula


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.