Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Európai Uniós tagállamok makrogazdasági politikái

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NBK80M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai Uniós tagállamok makrogazdasági politikái
A tantárgy neve (angolul): Macro-Economic Policies of EU-Member States
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: heti
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: választható tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Palánkai Tibor

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus célja, hogy bővítse és elmélyítse a hallgatók ismeretét Európai Unió szakpolitikáiról és a tagállamok ezekhez társuló érdekrendszeréről.
A tantárgy bemutatja az Európai Unió 28 országának viszonyát, kapcsolatát az integrációhoz. A tárgy prezentálni kívánja az uniós tagállamok európai integrációs pozícióit. Honnan indultak az integrációba vezető úton, mennyire őrizték meg akkori szerepvállalásukat, mennyire és hogyan módosult az eltelt több mint 50 évben az integrációban betöltött szerepe az adott országnak, valamint hogyan segítette az EK-t/EU-t a tagállamok sokszor eltérő makrogazdasági politikája.
A tantárgy nagy hangsúly helyez a tagállamok között fennálló azon szektorális és regionális különbségek feltárására, amelyek a EU-s szakpolitikák eltérő támogatottsági szintjén mutatkoznak meg. A félév során elemezzük a tagállamok biztonságpolitikához, agrárpolitikához és a regionális támogatásokhoz kapcsolódó vitaforrásait és érvrendszereit.

Továbbá napjainkban vizsgáljuk a tagállamok fontosabb gazdasági mutatóit, értelmezzük, hogyan törekednek a lényegesebb indexek javítására, milyen gazdaságpolitikát alkalmaznak, ezen felül pedig megvitatjuk, vajon ezek a politikák mennyire mondhatók sikeresnek. A gazdasági és pénzügyi válság okozta helyzetben ki kell térni arra is, hogyan próbálnak a tagállamok megoldást találni a válságot illetően, illetve sikerrel járnak-e a válságkezelő folyamatok során. A tantárgy egy reális képet kíván bemutatni az EU aktuális szakpolitikáiról és a tagállamok EU-n belüli szerepvállalásukról.

Évközi tanulmányi követelmények: nincs

Vizsgakövetelmény: szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: szóbeli vizsgán 2 tétel, vizsgajegy az elmondottak alapján kerül megállapításra

Tananyag leírása: 1. hét (2018.09.13): Németország, Franciaország
2. hét (2018.09.20): Hollandia, Belgium, Luxemburg, Olaszország
3. hét (2018.09.27): Egyesült Királyság, Írország
4. hét (2018.10.04): Görögország, Spanyolország, Portugália
5. hét (2018.10.11): Dánia, Svédország, Finnország
6. hét (2018.10.18): Litvánia, Lettország, Észtország
7. hét: (2018.10.25): Magyarország, Lengyelország, Cseh Köztársaság, Szlovákia
8. hét (2018.11.01): őszi szünet
9. hét (2018.11.08): Ausztria, Horvátország, Szlovénia, Málta, Ciprus
10. hét (2018.11.15): Románia, Bulgária
11. hét (2018.11.22): Szóbeli vizsga
12. hét (2018.11.29): Szóbeli vizsga

Órarendi beosztás: Neptun szerint, Csütörtök 8:00-9:30; 9:50-11:20 (C665)

Kompetencia leírása: A tantárgy realisztikus megközelítése széleskörű ismeretet ad ahhoz, hogy az Európai Unió aktuális és vitás kérdéseit minden egyes tagállam vagy országcsoport szemszögéből lehessen vizsgálni, megértve a tagállamok között kialakult véleményezési különbségek okát.
A hallgatók a félév végén képesek lesznek átfogó összehasonlító elemzésre az EU-s tagállamok gazdaságpolitikai döntéshozatalának és véleményalkotásának vizsgálata során. A szeminárium során az előadások és csoportos viták fejlesztik a hallgatók nyílt véleményformálását, és elősegítik az összetett érvrendszerek felépítését.

Félévközi ellenőrzések: nincsen

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Makroökonómiai esettanulmányok

Szak neve: Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Órai anyagok

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-09-10 14:07:09

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.