Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Európai uniós döntéshozatal - tárgyalás szimuláció

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 4VG32NBV52M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Európai uniós döntéshozatal - tárgyalás szimuláció
A tantárgy neve (angolul): Decision-Making in the EU and Simulations of Negotiations
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 0+0+
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: 
Az oktatás nyelve: ANGOL / ENGLISH
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Világgazdasági Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Sándor Gyula

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy idén ANGOLUL lesz! This year the course will be in ENGLISH!
A tárgy célja, hogy az Európai Parlament és a Tanács (Európai tanács vagy Miniszterek tanácsa) szimulációján keresztül bemutassa az EU törvényhozó intézményeinek működését, a döntéshozatal folyamatát illetve mélyebb betekintést nyújtson a szimuláció témájául választott szakpolitikába (telekommunikáció, környezetvédelem vagy költségvetés.)

Évközi tanulmányi követelmények: Időközi pozíció papírok kidolgozása
Konzultáción való részvétel
Aktív részvétel az órákon

Vizsgakövetelmény: gyakorlati jegy

Az értékelés módszere: Pozíció papír (50%), Tárgyalási szimuláció (50%)

Tananyag leírása: A résztvevők a félév folyamán felkészülnek az egyes tagállamokkal és frakciókkal kapcsolatos információkból, a választott szakpolitikából illetve a tárgyalásra készülve felmerik saját csapatuk helyzetet és a tárgyalások folyamán érdekeiket megpróbáljak érvényesíteni.

Órarendi beosztás: FONTOS: az órák blokkosítva lesznek pénteki és/vagy szombati napokon!!!

Kompetencia leírása: csoportos és önálló munka, prezentációs készség, kommunikációs készség, tárgyalási technikák

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris, 2008) - A könyvből a
  • keretmegállapodásra vonatkozó részek kötelezőek
  • Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága (HVG, 2006. második kiadás) – V.
  • Fejezet: Az Európai Unió Költségvetése és nagy elosztó politikái
  • Szlankó Bálint: Az elnök, a képviselő és a diplomata; III. fejezet: A diplomata
  • (Atheneum, 2007)
  • Nagy Sándor Gyula, Heil Péter: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata (Akadémia, 2013)

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Iván Gábor: Bevezetés az Európai Unió költségvetésébe (Osiris, 2008) - A könyvből a keretmegállapodásra vonatkozó részek kötelezőek
Megtalálható a Könyvtárban
Marján Attila (szerk.): Az Európai Unió gazdasága (HVG, 2006. második kiadás) – V. Fejezet: Az Európai Unió Költségvetése és nagy elosztó politikái
Megtalálható a Könyvtárban
Szlankó Bálint: Az elnök, a képviselő és a diplomata; III. fejezet: A diplomata (Atheneum, 2007)
Megtalálható a Könyvtárban
Nagy Sándor Gyula, Heil Péter: A kohéziós politika elmélete és gyakorlata (Akadémia, 2013)
Megtalálható a Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.