Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Filozófia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7FI01NDV04B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Filozófia
A tantárgy neve (angolul): Philosophy
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 1+1
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: félévente
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Politikatudományi Intézet
A tantárgyfelelős neve: Kiss Olga

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy a filozófiatörténet legfontosabb gondolatain halad végig, problémacentrikus megközelítésben.

Évközi tanulmányi követelmények: órai aktivitás és a moodle rendszerbe feltöltött feladatok

Vizsgakövetelmény: A tárgy előadás és gyakorlat egyben. Az előadások anyagából írásbeli teszt lesz a félév végén, amelyen az elérhető maximális pontszám 50 pont. A gyakorlati részre az órai aktivitás és a házi feladatok alapján kapható 50 pont.

Az értékelés módszere: a ténylegesen megszerzett pontok alapján:
0-50 pont elégtelen
51-62 pont elégséges
63-75 pont közepes
76-87 pont jó
88-100 pont jeles

Tananyag leírása: 1. hét: Bevezetés
2-3. hét: Boldogság
4-5. hét: Erény és kiválóság
6-7. hét: Sors, végzet, gondviselés
8-9. hét: Nyelv és kommunikáció. Hogyan érthetjük meg egymást?
10-11. hét: Látszat és valóság. Vélekedés és igaz ismeret.
12. hét: Tudás, tudomány, bölcsesség.
13. hét Zárás

Órarendi beosztás: A 2018/19 félévben: kedd 13:40-15:10 E 238 terem

Kompetencia leírása: Kultúránk alapvető gondolkodási mintáinak összefüggéseiben való jártasság, probléma-felismerő és -elemző készség

Félévközi ellenőrzések: órai feladatok

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: házi feladatok, órai kiselőadások

Szak neve: 

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az órák anyaga
  • A filozófiatörténet klasszikusai (válogatott szemelvények a moodle-ban)

Ajánlott irodalom:

  • Boros Gábor (Szerk): Filozófia Akadémiai Kiadó, 2007
Ajánlott irodalmak:
Boros Gábor (Szerk) : Filozófia Akadémiai Kiadó, 2007
Megtalálható a Könyvtárban
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Kiss Olga

Utolsó módosítás: 2019-01-14 23:58:25

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Kiss Olga
GGyakorlat2018/19/2Kiss Olga


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.