Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Települési és közösségi gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK01M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Települési és közösségi gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Urban and Community Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: előadás
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Forman Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék a helyi települési gazdálkodás legfontosabb összefüggéseinek elméleti alapjait, és legfontosabb törvényszerűségeit.

Évközi tanulmányi követelmények: esettanulmány készítés

Vizsgakövetelmény: szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: esettanulmány 40% + vizsga 60%

Tananyag leírása: 1. 2017. 02. 11. Az állam és az egyén viszonya. A láthatatlan társadalmi szerződés és a felvilágosodás gondolkodóinak elképzelései.
2. 2017. 02. 18. A kapitalizmus különböző típusai: az angolszász, a skandináv, a kontinentális, a poszt-szocialista, a távol-keleti modellek.
3. 2017. 03. 03. Az állam szerepe a makrogazdaságban és a makroökonómiában. Foglalkoztatás, jövedelmek, társadalmi munkamegosztás.
4. 2017. 03. 10. Az államháztartás és alrendszerei. Központi költségvetés, társadalombiztosítás, önkormányzatok, Európai Unió, PPP.
5. 2017. 03. 17. A központi, a területi és a helyi közigazgatás kapcsolatrendszere. A különböző modelltípusok: francia, német, angol, spanyol, belga, amerikai modellek.
6. 2017. 03. 24. Az 1990. évi magyarországi helyi önkormányzati törvény. A helyi önkormányzatok feladatai, bevételei, vagyona. A magyar önkormányzati rendszer válsága. A magyar önkormányzati rendszer újraszabályozása.
7. 2017. 03. 31. A helyi önkormányzatok gazdálkodása és költségvetésük.
8. 2017. 04. 07. Önkormányzati költségvetés összeállítása.
9. 2017. 04. 14. Önkormányzati költségvetések sajátosságai sajátos helyzetű települések példáin bemutatva: Zamárdi, Budaörs, Miskolc, Kazincbarcika, Gátér, stb..
10. 2017. 04. 28. A helyi önkormányzatok beruházásainak finanszírozása
11. 2017. 05. 05. Közösségfejlesztés
12. 2017. 05. 11. Közösség alapú helyi gazdaságfejlesztés
13. 2017. 05. 12. Jó gyakorlatok a helyi gazdaságfejlesztésben.

Órarendi beosztás: szerda 13h40-15h10
kedd 13h40-15h10

Kompetencia leírása: elemzés, közösségi alapú tervezés, kommunikációs képességek

Félévközi ellenőrzések: nincs

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Helyi gazdaságfejlesztési esettanulmány készítése 10 és 50 ezer lélekszámú magyar város részére

Szak neve: Regionális és környezetgazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Helyi Önkormányzatokról szóló törvények 1990-tól napjainkig

Ajánlott irodalom:

  • Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Budapest – Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008. 318 p. (Studia Regionum) (Dialóg Campus Szakkönyvek)
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:
Magyarország Alaptörvénye Magyarország 2017. évi költségvetése
Magyarország 2017. évi költségvetése

 
A tantárgy oktatói:

Forman Balázs

Utolsó módosítás: 2017-02-11 13:16:57

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
VKVizsgakurzus2018/19/2Forman Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru