Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek
A tantárgy neve (angolul): Regional GIS and Quantitative Analysing Methods
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Salamin Géza

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a területi elemzési módszerek és a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. A kurzus elméleti részében főként a különböző területi elemzési módszereket (a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése) ismerhetik meg a hallgatók, míg a kurzus gyakorlati óráin az ArcGIS asztali szoftver gyakorlatban történő használatára (megjelenítés, elemzés) helyeződik a hangsúly. A kurzus végére a hallgatók képessé vállnak már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Évközi tanulmányi követelmények: beadandó dolgozat

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga a félév utolsó óráján az elméleti és gyakorlati anyagból

Az értékelés módszere: Az írásbeli vizsga (70 %) és beadandó dolgozat (30%) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
Előadás
1. Bevezető óra – adatbázisok ismérvei
2. A térinformatika alapfogalmai, kialakulása, fejlődése, alkalmazása
3. Területi és térinformatikai elemzésekhez használható adatforrások
4. Vetületi rendszerek, térinformatikai modellezések folyamata
5. Térinformatikai elemzések elméleti alapjai
6. Regionális szintek, adatsorok típusai, jellegadó értékei
7. A területi fejlettségi különbségek mérése
8. A területi polarizáltság mérőszámai
9. Területi eloszlást mérő egyenlőtlenségi indexek, területi egyenlőtlenségek összetettebb mérési módszerei
10. Társadalmi jelenségek térbeli együttmozgása, többdimenziós tipizálási eszközök
11. Térkapcsolatok
12. Alkalmazott GIS (Márkus Béla és/vagy Márkus Zsolt)
13. Alkalmazott GIS (Farkas Ferenc)
14. Félév végi ZH


Gyakorlat:
1. Ismerkedés az ArcGIS szoftverrel
2. Térképezési alapismeretek és irányelvek: az adatok térképi megjelenítésének különböző lehetőségei ArcGIS segítségével
3. GIS „outputs” – különböző kimeneti technikák
4. Geoadatbázisok építése, műveletek térbeli adatokkal
5. Digitalizálás, Geokódolás
6. Geoprocessing
7. A Spatial Analyst használata
8. Térinformatikai elemzések 1.– térszerkezet
9. Térinformatikai elemzések 2. – térbeli hozzájárulás mérése
10. Térinformatikai elemzések 3. – térbeli mintázatok és klaszterek azonosítása
11. Térinformatikai elemzések 4. – térbeli kapcsolatok
12. ArcInfo: geoadatbázis tervezés szoftverspecifikumai
13. ArcInfo: Műveletek elemekkel (feature) és topológiával
14. ArcInfo: Munkafolyamat optimalizálásának lehetőségei

Órarendi beosztás: Szerdánként a Sóház S.1.118-as számítógépes laborjában a neptun szerint
Előadás: a 2015-2016. tanév tavaszi félévében 15.30–17.00 között
1. gyakorlati csoport: a 2015-2016. tanév tavaszi félévében 13.40–15.10 között
2. gyakorlati csoport: a 2015-2016. tanév tavaszi félévében 17.20–18.50 között

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak alapvető táblázatkezelési és területi elemzési módszertani kultúrában, valamint vektoros térképek szerkesztésében és készítésében, térinformatikai adatbázisok kialakításában, kezelésében és elemzésében.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A gyakorlathoz kapcsolódóan eseti feladatok, valamint beadandó dolgozat

Szak neve: I. Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, a félév során megadott, az órához kapcsolódó gyakorló, felkészítő jegyzetek
  • NEMES NAGY, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. – Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 284 p. ISSN: 15851419 – http://geogr.elte.hu/ref/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-tartalom.htm

Ajánlott irodalom:

  • ELEK I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
  • ELEK I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
  • FERENCZ V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267 – http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/1130/1/06gis.pdf
  • MAGYARI J. (szerk.) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p. – http://zeus.nyf.hu/~foldrajz/geo/files/gyakorlati_jegyzet.pdf
  • SKTUAI J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p. – http://www.kti.szie.hu/TERT/letoltes/targyak/terinformatika/elmeleti_jegyzet.pdf
Ajánlott irodalmak:
ELEK I. 2006: Bevezetés a geoinformatikába. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 365 p. ISBN: 9634638643
ELEK I. (szerk) 2007: Térinformatikai gyakorlatok – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 560 p. ISBN: 9634639091
FERENCZ V. 2013: Földrajzi információs rendszerek és a Digitális Föld. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 127–152. ISBN: 9635035267
Ingyenes letölthető
MAGYARI J. (szerk.) 2008: Térinformatika gyakorlati jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 68 p.
Ingyenesen letölthető
SKTUAI J. (szerk.) 2008: Térinformatika elméleti jegyzet. – Egyetemi jegyzet. – Gödöllő: Szent István Egyetem, 93 p.
Ingyenesen letölthető
Kötelező irodalmak:
NEMES NAGY, J. (szerk) 2005: Regionális elemzési módszerek. – Regionális Tudományi Tanulmányok, 11. – Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 284 p. ISSN: 15851419
Ingyenesen letölthető

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeneyné Varga Ágnes

Utolsó módosítás: 2016-01-19 23:05:47

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
REKO gyGyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes
G TTKEMGyakorlat2018/19/1Dr. Jeneyné Varga Ágnes


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.