Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK02M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek
A tantárgy neve (angolul):Regional GIS and Quantitative Analysing Methods
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
0+4
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Jeneyné Varga Ágnes

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a területi elemzési módszerek és a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. A kurzus során a hallgatók a különböző területi elemzési módszerek (a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése) gyakorlati alkalmazásával és az ahhoz szükséges elméleti alapokkal ismerkednek meg, illetve a regionális elemzés és vizualizáció térinformatikai alapú gyakorlati ismereteit sajátítják el az ArcGIS asztali szoftver gyakorlati használata során.

A fenntarthatóság szempontjai:


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A hallgatók a kurzus végére jártassá válnak alapvető táblázatkezelési és területi elemzési módszertani kultúrában, valamint vektoros térképek szerkesztésében és készítésében, térinformatikai adatbázisok kialakításában, kezelésében és elemzésében. Megismerkednek a területi elemzésekhez szükséges különböző területi adatbázisok tartalmával és logikai felépítésével. Birtokában lesznek az átfogó területi elemzések megvalósításához szükséges logikai és gyakorlati ismereteknek. Szert tesznek az önálló vektoros térképalkotáshoz, önállóan összeállított adatbázis alapján történő tematikus térképezéshez és térbeli elemzések futtatásához szükséges tudásra térinformatikai környezetben.


Képesség:
A kurzus végére a hallgatók képessé válnak komplex területi alapú helyzetfeltárások és elemzések elvégzésére, interpretációjára és vizualizációjára az egyszerű excelben történő statisztikai elemzésektől az alapvető térinformatikai megoldásokat kívánó megoldásokig.


Attitűd:
Elmélyül a hallgatók rendszerszintű gondolkodása, a világban meglévő információk földrajzi alapokon történő rendszerezésében rejlő lehetőségek sokoldalú felhasználása iránti fogékonysága. A különböző ágazati adatstruktúrák térbeli megjelenítésében és összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásának fokozottabb felismerése.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com