Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Európa regionális földrajza

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Európa regionális földrajza
A tantárgy neve (angolul): Regional Geography of Europe
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogóan megismerjék az Európai Unió tagországai mellett az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa egészének újrarajzolódó társadalomföldrajzát, az egyes tájegységek sajátos földrajzi képét, fejlettségét, történeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit. A tantárgy szerkezete tükrözi, hogy Európa regionális földrajzában az országok helyett egyre inkább a nagyobb tájegységek a meghatározóak. A kurzus betekintés nyújt kontinensünk nagytájainak környezeti, társadalmi és kulturális sajátosságaiba, az elmúlt évek gazdasági, politikai változásainak földrajzi vetületébe, illetve abba, hogy mindezek milyen hatást gyakorolnak a tájegységek közötti és az azokon belüli fejlettségi különbségekre.

Évközi tanulmányi követelmények: –

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga az előadások anyagábóltételsor alapján illetve vaktérképes topográfiai feladat a megadott földrajzi névanyagból a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban

Az értékelés módszere: A szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. Európa fogalma, határai, földrajzi tagolódása, az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése
2. Az európai integráció története a hidegháborútól Európa „újraegyesítésig", az EU Triádon belüli sajátosságai
3. Európai magterület és Nyugat-Európa: többsebességes EUrópa
4. Latin-Európa: nyugat-római hagyományok, felértékelődő Sunbelt a posztmodernben
5. Észak-Európa: jóléti államok vontatott integrációja
6. A német nyelvterület: gazdasági óriás, politikai törpe (?)
7. Európai térszerkezeti modellek
8. Kelet-Közép Európa változó pozíciója az Európi térben a kurrens gazdasági folyamatok tükrében
9. Tágabb térségünk a Visegrádi Négyek regionális folyamatai
10. A Kárpát-medence átalakuló térszerkezete
11. Európa "Lágy Alteste", a Balkán-félsziget regionális folyamatai
12. Moszkva változó európai és globális gazdasági szerepe
13. Kelet-Európa politikai és gazdasági viszonyai
14. Kelet-Európa Oroszországon kívüli részei

Órarendi beosztás: Szerdánként 9.50–11.20 között a C épületben a neptun szerint (2018–2019. tanév tavaszi félévében C 103 terem)

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak az európai tájegységek regionális problémáinak feltárása és kezelése szempontjából fontos kulturális, civilizációtörténeti és környezeti adottságaik felismerésében, készségszinten elsajátítják az európai jelenlegi földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetének, területi folyamatainak átfogó alapismereteit, azoknak a regionális fejlettségi különbségekben játszott szerepéről. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a régió változó térszerkezete történetének, valamint dinamikája hátterének elemzésében.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: –

Szak neve: I. Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, elérhető a tantárgy honlapján: http://jeney.web.elte.hu/euregfr.htm
  • JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 329–363. ISBN: 9635035267 – http://jeney.web.elte.hu/15kulturregiokgazdfoldrajza.pdf
  • BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc., 640 p. ISBN: 0073522869 – http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=648496
  • PROBÁLD F.–SZABÓ P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 9634633198

Ajánlott irodalom:

  • NORMAN, J. P. 2003: Európa történeti földrajza. – Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9633893844
  • KISS J. L. (szerk) 2005: A Huszonötök Európái. – Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9633896711
  • HORVÁTH Z. 2002: Kézikönyv az Európai Unióról. – Földkör Kiadó. ISBN: 9632027590
  • DÖVÉNYI Z. (főszerk) 2012: A Kárpát-medence földrajza. – Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 9630592819
Ajánlott irodalmak:
NORMAN, J. P. 2003: Európa történeti földrajza. – Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9633893844
KISS J. L. (szerk) 2005: A Huszonötök Európái. – Budapest: Osiris Kiadó. ISBN: 9633896711
HORVÁTH Z. 2002: Kézikönyv az Európai Unióról. – Földkör Kiadó. ISBN: 9632027590
DÖVÉNYI Z. (főszerk) 2012: A Kárpát-medence földrajza. – Budapest: Akadémiai Kiadó. ISBN: 9630592819
Kötelező irodalmak:
JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 329–363. ISBN: 9635035267
Ingyenesen letölthető
BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc., 640 p. ISBN: 0073522869
Megtalálható a Központi Könyvtárban
PROBÁLD F.–SZABÓ P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 9634633198
Megtalálható a Könyvtárban / Find in the Library

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeney László Botond

Utolsó módosítás: 2019-01-01 20:20:21

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Jeney László Botond


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru