November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK03M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Európa regionális földrajza
A tantárgy neve (angolul):Regional Geography of Europe
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Jeney László Botond

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók jártassá válnak az európai tájegységek regionális problémáinak feltárása és kezelése szempontjából fontos kulturális, civilizációtörténeti és környezeti adottságaik felismerésében, készségszinten elsajátítják az európai jelenlegi földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetének, területi folyamatainak átfogó alapismereteit, azoknak a regionális fejlettségi különbségekben játszott szerepéről. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a régió változó térszerkezete történetének, valamint dinamikája hátterének elemzésében.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: