Augusztus - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul):A világ regionális földrajza
A tantárgy neve (angolul):Global Regional Geography
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+0
Kreditérték:3
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)90
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavaszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Jeney László Botond

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók jártassá válnak a világgazdasági kultúrrégiók regionális problémái kezelése szempontjából fontos kulturális, civilizációtörténeti és környezeti adottságaik felismerésében, lexikális adatok helyett inkább a tájegységek jelenlegi társadalmi–gazdasági helyzetéről, annak a regionális fejlettségi különbségekben játszott szerepéről rendelkeznek átfogó ismeretekkel. A hallgatók képesség válnak a kultúrrégiók különbségekre, folyamatokra és kölcsönhatásokra fókuszáló problémacentrikus, kritikai elemzésére, összehasonlítására, a sajtó és a szakirodalom értelmezésére, az eltérések szintetikus megismerésével önálló stratégiák kidolgozására.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:


Képesség:


Attitűd:


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd:


femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com