Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

A világ regionális földrajza

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK04M
A tantárgy megnevezése (magyarul): A világ regionális földrajza
A tantárgy neve (angolul): Global Regional Geography
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: –
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A világ regionális földrajza kurzus egyike a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak hasznos elméleti háttértudást nyújtó alaptárgyaknak. A helyismereti tantárgy célja egy virtuális „Föld körüli” kritikus és összehasonlító utazás keretében az Európán kívüli centrumtérségek, félperifériák és perifériák regionális társadalomföldrajzi jellemzőinek megismerése, illetve a globális folyamatok (pl. demográfiai, gazdasági, éghajlati), konfliktusok és szélsőségek jelenségorientált, a földrajzi összefüggéseket feltáró elemzése. A kurzus során a regionális földrajz szemléletével, fogalmaival és módszereivel a hallgatók betekintést nyerhetnek mozaikos világunk főbb kultúrrégiói közötti és azokon belüli különbségekbe és hasonlóságokba. Az előadások a jólét és a szegénység területi különbségeivel, az erőforrások felhasználásával, a javak termelésével, elosztásával és fogyasztásával, valamint a munkaerő- és a tőkeáramlással foglalkoznak. Az órák egy holisztikus látásmódba igyekeznek bevezetni a hallgatóságot bemutatván nekik a világ környezetei, tájegységei, népei és kultúrái, valamint a gazdasági fejlettség földrajzi egyenlőtlenségei közötti összefüggést.

Évközi tanulmányi követelmények: –

Vizsgakövetelmény: Szóbeli vizsga az előadások anyagábóltételsor alapján illetve vaktérképes topográfiai feladat a megadott földrajzi névanyagból a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban

Az értékelés módszere: A szóbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A világ földrajzi tagolódása, a világgazdaság elméleti kérdései (kialakulás, fejlődéstörténet)
2. Természetföldrajzi különlegességek a világban
3. A világ globális átrendeződése
4. Kína gazdasági földrajza
5. A kelet-ázsiai gazdasági csoda fél évszázada, Ausztrália változó globális orientációja
6. A világhatalommá válás útján: az észak-amerikai izolacionalizmusból a világ csendőre
7. Hasonlóságok és különbségek a világgazdasági félperifériák között
8. A latin-amerikai fejlődéstörténeti szakaszai az egytermék exporttól a demográfiai robbanásig
9. Az Iszlám Világ társadalmi-gazdasági fejlődése, jelenlegi tagolódása
10. A délkelet-ázsiai félperiféria újonnan iparosodó országai
11. A perifériák helyzete a világgazdaság történetében
12. Dél-Ázsia, a „Feltörekvő Óriás”: kulturáis másság és sajátutas fejlődés
13. A természeti erőforrásokban gazdag periféria: Észak-Ázsia
14. Az emberiség bölcsőjétől a humanitárius katasztrófáig: Trópusi-Afrika, a leszakadó periféria

Órarendi beosztás: Szerdánként 11.40–15.10 között a C épületben a neptun szerint (2015-2016. tanév tavaszi félévében C.4.430 terem)

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak a világgazdasági kultúrrégiók regionális problémái kezelése szempontjából fontos kulturális, civilizációtörténeti és környezeti adottságaik felismerésében, lexikális adatok helyett inkább a tájegységek jelenlegi társadalmi–gazdasági helyzetéről, annak a regionális fejlettségi különbségekben játszott szerepéről rendelkeznek átfogó ismeretekkel. A hallgatók képesség válnak a kultúrrégiók különbségekre, folyamatokra és kölcsönhatásokra fókuszáló problémacentrikus, kritikai elemzésére, összehasonlítására, a sajtó és a szakirodalom értelmezésére, az eltérések szintetikus megismerésével önálló stratégiák kidolgozására.

Félévközi ellenőrzések: –

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: –

Szak neve: I. Regionális és környezeti gazdaságtan MSc

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • Az előadásokon elhangzott és bemutatott anyag, elérhető a tantárgy honlapján: http://jeney.web.elte.hu/vilregfr.htm
 • JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 329–363. ISBN: 9635035267 – http://jeney.web.elte.hu/15kulturregiokgazdfoldrajza.pdf
 • BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc., 640 p. ISBN: 0073522869 – http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=648496

Ajánlott irodalom:

 • DANIELS, P. – BRADSHOW, M. – SHAW, D. – SIDAWAY, J. 2008: An Introduction to Human Geography. – Prentice Hall: Pearson Education, 517 p. ISBN: 0132056844 – http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=538235
 • GOLOBICS P. (2002): A világgazdaság kialakulásának folyamata és jelenlegi térszerkezete. In: TÓTH J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp. 25–57. ISBN: 9639310417 – http://hunteka.uni-corvinus.hu/monguz/index.jsp?from_page=details&page=details&dbname=database&bib1id=4&bib1field=0&term=393225
 • HORVÁTH G. – PROBÁLD F. – SZABÓ P. (szerk) 2008: Ázsia regionális földrajza. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 403–440.; 449–462; 509–512; 517–607. ISBN: 9789632840215
 • PROBÁLD F. (szerk) 2002: Afrika és a Közel-Kelet földrajza. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 39–64. ISBN: 9634635881
 • PROBÁLD F. (szerk) 2005: Amerika regionális földrajza. – Budapest: Trefort Kiadó, pp. 24–169. ISBN: 9634462979
 • CSÉFALVAY Z. 2004: Globalizáció 1.0. Érvek és ellnérvek. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631955109
 • CSÉFALVAY Z. 2004: Globalizáció 2.0. Esélyek és veszélyek. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631955117
 • BALOGH A. (szerk) 2002: Nemzet és nacionalizmus. Ázsia, Afrika, Latin-Amerika – Budapest: Korona Kiadó. ISBN 9639376647
 • BLAHÓ A. (szerk) 2000: Nemzetgazdaság – regionalitás – világgazdaság. – Budapest: BKÁE Alapítványa – Világgazdasági Kutatások Alapítványa. ISBN: 9635032490
Ajánlott irodalmak:
DANIELS, P. – BRADSHOW, M. – SHAW, D. – SIDAWAY, J. 2008: An Introduction to Human Geography. – Prentice Hall: Pearson Education, 517 p. ISBN: 0132056844
Megtalálható a Központi Könyvtárban
GOLOBICS P. (2002): A világgazdaság kialakulásának folyamata és jelenlegi térszerkezete. In: TÓTH J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. – Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, pp. 25–57. ISBN: 9639310417
Megtalálható a Központi Könyvtárban
HORVÁTH G. – PROBÁLD F. – SZABÓ P. (szerk) 2008: Ázsia regionális földrajza. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 403–440.; 449–462; 509–512; 517–607. ISBN: 9789632840215
PROBÁLD F. (szerk) 2002: Afrika és a Közel-Kelet földrajza. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, pp. 39–64. ISBN: 9634635881
PROBÁLD F. (szerk) 2005: Amerika regionális földrajza. – Budapest: Trefort Kiadó, pp. 24–169. ISBN: 9634462979
CSÉFALVAY Z. 2004: Globalizáció 1.0. Érvek és ellnérvek. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631955109
CSÉFALVAY Z. 2004: Globalizáció 2.0. Esélyek és veszélyek. – Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631955117
BALOGH A. (szerk) 2002: Nemzet és nacionalizmus. Ázsia, Afrika, Latin-Amerika – Budapest: Korona Kiadó. ISBN 9639376647
BLAHÓ A. (szerk) 2000: Nemzetgazdaság – regionalitás – világgazdaság. – Budapest: BKÁE Alapítványa – Világgazdasági Kutatások Alapítványa. ISBN: 9635032490
Kötelező irodalmak:
JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza. – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk.): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – Budapest: BCE Gazdaságföldrajzi és Jövőkutatási Tanszék – NGM, pp. 329–363. ISBN: 9635035267
Ingyenesen letölthető
BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc., 640 p. ISBN: 0073522869
Megtalálható a Központi Könyvtárban

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeney László Botond

Utolsó módosítás: 2018-12-10 09:32:41

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Jeney László Botond


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru