Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Regionális politikák

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK05B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Regionális politikák
A tantárgy neve (angolul): Regional Policies
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: nincs
A tantárgy típusa: előadás+gyakorlat
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Forman Balázs

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy a regionális politika intézményeit, eszközeit, céljait ismerteti meg a hallgatókkal.
A tantárgy megismerteti a hallgatókkal Magyarország, az Európai Unió és néhány kiválasztott ország regionális politikáját és a legjobb gyakorlatok

Évközi tanulmányi követelmények: a megtartott kiselőadás + az órai munka

Vizsgakövetelmény: szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: szóbeli vizsga

Tananyag leírása: 1. A területi politika fogalmi rendszere
2. A területi politika szereplői és szintjei
3. Régiópolitika
4. Településpolitika
5. Vidékpolitika
6. Tervezés, stratégia
7. Program, projekt
10. A területfejlesztés intézményrendszere, parlament, kormányzat, jogszabályok
11. A területfejlesztés unitárius modellben
12. területfejlesztés decentralizált unitárius modellben
13. területfejlesztés regionalizált államban.
14. Területfejlesztés föderatív berendezkedésű államban.
15. A régiók versenyképességének javítása- regionális gazdaságfejlesztés
16. Regionális üzleti hálózatok és iparági körzetek
17. A regionális klaszterek fejlesztésének szempontjai
18. A regionális gazdaságfejlesztés szakaszai és lépései
19. A területi menedzsment
20. A területi monitoring
21. A modern területi politika
22. A posztmodern területi politika
23. A jóléti állam területi politikája és a neoliberális fordulat
24-28. Az Európai Unió regionális politikája.

Órarendi beosztás: hétfő 8h-11h20

Kompetencia leírása: A területi tervezés és a regionális gazdaságfejlesztés elméleti alapjainak elsajátítása.

Félévközi ellenőrzések: a megtartott kiselőadás + az órai munka

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Az Európai Unió valamely kiválasztott tagállamának 2014-2020 közötti Nemzeti Fejlesztési Stratégiájának bemutatása

Szak neve: Szociológia BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • • Rechnitzer János -Smahó Melinda: Területi politika. Budapest Akadémiai Kiadó, 2010.

Ajánlott irodalom:

  • • Európai Unió Bizottsága: Gyarapodó régiók, növekvő Európa. Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról
Ajánlott irodalmak:
• Európai Unió Bizottsága: Befektetés Európa jövőjébe. Ötödik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról.
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Forman Balázs

Utolsó módosítás: 2017-02-11 13:32:07

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
GGyakorlat2018/19/2Forman Balázs
EElmélet2018/19/2Forman Balázs


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru