Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Haladó környezet-gazdaságtan

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Haladó környezet-gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul): Advanced Environmental Economics
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavasz+ősz
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: Környezetgazdaságtan
A tantárgy típusa: kötelező tárgy
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Kocsis Tamás

A tantárgy szakmai tartalma: A környezetgazdaságtan alapjainak elmélyítése, különös tekintettel a tisztább termelés és immissziós szabályozás mikroökonómiájára, valamint a fogyasztás ökológiai gazdaságtani megközelítésére.

Évközi tanulmányi követelmények: A Környezetgazdaságtant nem tanuló mesterszakosok felzárkóztató alkalmakon vesznek részt.

E tárgy érintett a 2018/19-es tanév intenzív heti oktatásában. Az intenzív héten a tárgy keretében az órarendi kontaktóráktól eltérő rendben személyes jelenlétet igénylő foglalkozásokra kerül sor: terepgyakorlatra és/vagy intenzív kontaktalkalomra. A szorgalmi időszak elején a tantárgyfelelős tájékoztatást ad a tárgy intenzív heti foglalkozásainak rendjéról. Azon hallgatók számára, akik igazolt módon nem tudnak megjelenni a tárgy intenzív heti személyes jelenlétet igénylő foglalkozásain, pótlásként lehetőség nyílik személyes jelenlétet nem igénylő külön feladatot elvégezni, szintén a tantárgyfelelős tájékoztatásának megfelelően. Amennyiben e tárgy hallgatója ugyanabban a szemeszterben igazolt módon részt vesz a szakja egy másik kötelező tárgyának intenzív heti foglalkozásán, akkor e tárgy intenzív heti foglalkozásain nem kell részt vennie vagy külön feladatot nem kell teljesítenie.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: Vizsgajegy
Max. elérhető pont: 50
0-25 elégtelen
26-30 elégséges
31-35 közepes
36-40 jó
41-50 jeles
A kiadott házi feladat (kiselőadás) megoldásával maximum 5 pont szerezhető.

Tananyag leírása: A szennyezéselhárítás általános megoldása csővégi technológiák alkalmazásánál, tökéletesen keveredő szennyezés esetén. Számítási feladatok.
A nem tökéletesen keveredő szennyezés elhárításának kezelése a társadalmi optimumra törekvés tükrében. Számítási feladatok.
A normák különböző formái, számítási feladatok.
A forgalmazható szennyezési jogok elmélete nem tökéletesen keveredő szennyezők esetén. Számítási feladatok.
Megújuló természeti erőforrások: az erőfeszítés görbe.
Néhány hazai jogszabály esettanulmányi vizsgálata az elmélettel összefüggésben.
A tisztább termelés mikroökonómiája. Az extenzív, az intenzív és a nem-környezetvédelmet szolgáló technológiai fejlődés.
Destruktív technológiai "fejlődés".
A fogyasztás ökológiai gazdaságtana.

Órarendi beosztás: Csütörtök 9.50-13.10 (minden héten), C épület 316. terem

Kompetencia leírása: A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a társadalom, a természet és a gazdaság kapcsolatát sokoldalúan és kreatívan képes elemezni. Képes az elemzett folyamatok mikroökonómiai leképezésére.

Félévközi ellenőrzések: A csoportos feladat szemináriumi bemutatása. Folyamatos részvétel a szituációs játékban.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Kiválasztott szabályozási eset feldolgozása otthoni munkával, órai csoportos megbeszéléssel.

Szak neve: Regionális és Környezeti Gazdaságtan (MSC)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • 1.Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai; Budapest, Aula, 2007 (részletek)
  • 2.Marjainé Szerényi Zsuzsanna, Bisztriczky József, Csutora Mária, Kocsis Tamás: Környezetgazdaságtan példatár; Budapest, Aula, 2010 (részletek)
  • 3. Kocsis Tamás: Állam vagy piac a környezetvédelemben? - A környezetszennyezés-szabályozási mátrix; Közgazdasági Szemle 2002/10
  • 4. Kocsis Tamás: Szennyezéselhárítás és technológiai fejlődés a környezetgazdaságtanban - mikroökonómiai elemzés, Közgazdasági Szemle 1998/10

Ajánlott irodalom:

  • Kocsis Tamás (2012): Looking through the dataquadrate; Journal of Cleaner Production 35, 1-15.
  • Kocsis Tamás (2014): Is the Netherlands sustainable as a global-scale inner-city? Intenscoping spatial sustainability; Ecological Economics 101, 103-114.
  • Kocsis Tamás: Gyökereink; Kairosz Kiadó, Budapest, 2002
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna, Dr. Kocsis Tamás

Utolsó módosítás: 2019-02-05 11:02:18

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
G-PGyakorlat2018/19/2Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna, Dr. Kocsis Tamás
E-PElmélet2018/19/2Dr. Kocsis Tamás, Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru