Február - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 27 28 29  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Haladó környezet-gazdaságtan
A tantárgy neve (angolul):Advanced Environmental Economics
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:tavasz
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:Környezetgazdaságtan
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Dr. Kocsis Tamás

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A környezetgazdaságtan alapjainak elmélyítése, különös tekintettel a tisztább termelés mikroökonómiájára, valamint a fogyasztás-termelés ökológiai gazdaságtani megközelítésére. Főbb témák: I. emisszió-immisszió számítások, II. ökológiai lábnyom, elemzés intenzitási piramissal; III. destruktív technológiai fejlődés; IV. tisztább termelés

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy természeténél fogva összpontosít a fenntarthatóságra.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
A szennyezésátviteli-együttható jelentősége, értelmezése, számítása. Az ökológiai lábnyom fogalma, lényege és jelentősége a fenntarthatóságban. A fenntarthatósági mintázatok globális és országos szintű értelmezésének a képessége. Az externália bővített fogalma (szándékoltság és költséget elviselők szerint taglalva). A technológiai fejlődés destruktív esetének lényege, jelentősége és mikroökonómiai leírása, értelmezése.


Képesség:
A hallgató érti az ökológiai és a környezetgazdaságtani folyamatok lényegét, a társadalom, a természet és a gazdaság kapcsolatát sokoldalúan és kreatívan képes elemezni. Képes az elemzett folyamatok mikroökonómiai leképezésére. Képes országokat egymással az ökológiai lábnyom alapján öszehasonlítani, fenntarthatósági térképen (intenzitási piramis) elhelyezni.


Attitűd:
A hallgató innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében, nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt, problémacentrikus látásmóddal és problémamegoldó gondolkodással rendelkezik.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: