Május - 2019
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Helyi gazdasági fejlesztés

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK08B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Helyi gazdasági fejlesztés
A tantárgy neve (angolul): Local Economic Development
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Péti Márton

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos alapvető elméleti és szertágazó gyakorlati ismertek átadása, alapvetően e tevékenyég hazai kontextusára fókuszálva.
A tárgy keretében sor kerül a helyi gazdaságfejlesztési és általában a területfejlesztési elméletek áttekintésére, ezek keretében bemutatjuk a területi és ágazati fejlesztési, valamint a jellemző infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztési beavatkozási logikákat.
Elméleti jellegű ismeretátadás történik a hazai helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek tényezőiről, kiterjedve az EU Kohéziós Politikájára, más hazai és nem hazai finanszírozású fejlesztési kezdeményezésekre.
A gyakorlat keretében elsősorban projektszerű közfejlesztési esettanulmányok megismerése zajlik.

Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati órákon való részvétel.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli teszt és szóbeli vizsga

Az értékelés módszere: A félév végi értékelés az alábbi tényezőkből és súllyal áll össze
(ha valamelyik tényező 1-es érdemjegyet kapott, akkor a félév nem értékelhető):
Vizsga: 60%
Gyakorlati jegy – ezen belüli tényezők
(ha valamelyik tényező 1-es érdemjegyet kapott, akkor a félév nem értékelhető):
- gyakorlati munkák dokumentációjának minősége 25%
- gyakorlati munkák órai bemutatásának minősége (felkészültség) 15%
Pluszként beszámítható, az értékelést pozitív irányba eltérítő tényezők:
- órai aktivitás
- átlagon felüli órai jelenlét

Tananyag leírása: ELMÉLETI HÁTTÉR BLOKK
• 09.14.: Helyi gazdaságfejlesztés tényezői: Uniós források Kohéziós Politika ETE (Hoffmann Csilla, Gossler Judit)
• 09.21.: Helyi gazdaságfejlesztés tényezői: Uniós források Kohéziós Politika Mainstream
& Helyi gazdaságfejlesztés tényezői: Uniós források közvetlen brüsszeli források (Gossler Judit)
• 09.28.: Helyi gazdaságfejlesztés tényezői: Uniós források Kohéziós Politika Mainstrm. források hazai rendszere
& Helyi gazdaságfejlesztési elméleti és gyakorlati megoldások (Dr. Ricz Judit)
• 10.05.: Helyi gazdaságfejlesztés tényezői: Hazai és egyéb fejlesztési források
& Vidékfejlesztés (Nemes Zsófia)

GYAKORLAT-ORIENTÁLT BLOKK
• 10.12.: Forrásmenedzsment és projektfejlesztés (Folberth Péter)
• 10.19.: Forrásmenedzsment és projektfejlesztés (Folberth Péter)
• 10.26.: Forrásmenedzsment és projektfejlesztés (Folberth Péter)
& Fejlesztési módszerek és rendszerek a nagyvilágból Szibéria és Közép-Ázsia gazdaságfejlesztési kísérletei (Bendarzsevszkij Anton)
• 11.09.: Forrásmenedzsment és projektfejlesztés (Folberth Péter)
& Közösségi tervezés lehetőségei a nyomornegyed-fejlesztés példáján keresztül (Czirják Ráhel)
• 11.16.: Forrásmenedzsment és projektfejlesztés (Folberth Péter)
& Kína államközi fejlesztési modellje az egy Övezet egy Út tükrében (Eszterhai Viktor)

HUMÁNERŐFORRÁS BLOKK
(A humánerőforrás mint tényező a fejlesztésben és humánerőforrás-fejlesztés)
• 11.23.: Humánerőforrás-fejlesztés (Köpezci-Bócz Tamás)
• 11.30.: Humánerőforrás-fejlesztés (Köpezci-Bócz Tamás)

GYAKORLATI FELADAT BESZÁMOLÓK (12.07.)

Órarendi beosztás: Csütörtök 9:50-11:20; 11:40-13:10
C.208-as terem

Kompetencia leírása: A tárgyat sikeresen teljesítő hallgatók ismerik a fejlesztéspolitika alapvető fogalmi kereteit. Helyi szintű (települési, várostérségi) fejlesztési környezetekben képesek számba venni a fejlesztés tényezőit, és vázolni a szükséges tervezési-fejlesztési folyamatokat.

Félévközi ellenőrzések: Gyakorlati órákon való részvétel.
A félév abban az esetben értékelhető, ha az órarendben jelölt és kontaktóraként megtartott gyakorlati órákról legfeljebb 4 alkalommal történt hiányzás a félév során.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: A tárgyat kedvezményes tanulmányi rendben végző hallgatók a gyakorlatot önállóan elvégzett projektfeladat elkészítésével teljesíthetik. A projektfeladat a tantárgyfelelőssel vagy az oktatókkal előzetesen egyeztetett témában, formában és módszertannal kell, hogy készüljön, az elvégzett munkát írásban dokumentálni (dolgozat) és szóbeli prezentálni kell.

Szak neve: Nemzetközi tanulmányok BA

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

 • - Térségileg integrált tervezés
 • - Helyi gazdaságfejlesztés ötletadó megoldások, jó gyakorlatok
 • - Közösségi tervezés
 • - Térségileg integrált fejlesztések. Budapest: VÁTI, 2012. 104 p. (Területfejlesztési Füzetek; 3.) (ISBN:978-963-7380-31-0)
 • - Segédlet a közösségi tervezéshez. Budapest: VÁTI, 2010. 92 p. (Területfejlesztési Füzetek; 1.) (ISBN:978-963-7380-17-4)
 • - Helyi gazdaságfejlesztés: Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok . 192 p. Budapest: VÁTI Kht. TFI, 2010. pp. 7-11. (Területfejlesztési Füzetek; 2.) (ISBN:978-963-7380-21-1)
 • - Handlerné Makkos Dalma – Ónodi Zsolt – Schwertner János (2012): „Kincs, ami nincs – Esettanulmány, mint módszer a helyi gazdaság-fejlesztési kezdeményezések értékelésében és tervezésében. Falu Város Régió. 1-2. sz., 25-31. o.
 • - Faragó László: A jövőalkotás társadalomtechnikája. Dialóg—Campus Kiadó, Budapest--Pécs, 2005. 240 o.
 • - Görög Mihály: Általános projektmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, 2007, 196. o.
 • - Péti Márton: a fenntartható területi tervezés & Stratégiai környezeti vizsgálatok földrajzi szemléletben. JATEPpess, Szeged, 2011
 • - Péti Márton (szerk): Kézikönyv a területi kohézióról. VÁTI, Budapest, 2009
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2017-09-07 16:28:33

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru