Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Regionális és gazdasági földrajz

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK10B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Regionális és gazdasági földrajz
A tantárgy neve (angolul): Regional and Economic Geography
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: választható
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Jeney László Botond

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy a gazdaságföldrajz szemléletével, fogalmaival és módszereivel hozzásegítse a hallgatókat mozaikos világunk főbb régiói közötti és azokon belüli különbségek és hasonlóságok megértéséhez. Az előadások a jólét és a szegénység területi különbségeivel, az erőforrások felhasználásával, a javak termelésével, elosztásával és fogyasztásával, valamint a munkaerő- és a tőkeáramlással foglalkoznak. Az órák egy holisztikus látásmódba igyekeznek bevezetni a hallgatóságot bemutatván nekik a világ környezetei, tájegységei, népei és kultúrái, valamint a gazdasági fejlettség földrajzi egyenlőtlenségei közötti összefüggést. A tantárgy a világgazdasági régiók mellett áttekintést nyújt a Kárpát-medence nagytérségeinek kulturális, természeti, gazdasági, politikai jellemzőiről, térszerkezetéről és településhálózatáról is.

Évközi tanulmányi követelmények:  nincs

Vizsgakövetelmény: írásbeli vizsga a vizsgaidőszak megadott vizsgaidőpontjaiban, melynek tartalma: elméleti (teszt) kérdések (70%) az előadások anyagából és vaktérképes topográfiai feladat (30%) a megadott földrajzi névanyagból: 200 (60 kárpát-medencei, 80 európai, 60 Európán kívüli) város, illetve országaik/térségeik felismerése vaktérképen

Az értékelés módszere: az írásbeli vizsga (100 %) eredménye alapján alakul ki a végső érdemjegy

Tananyag leírása: Tantárgyi tematika:
1. A világgazdaság főbb elméleti kérdései (Jeney László)
2. A világgazdaság genezise és fejlődéstörténete (Jeney László)
3. Dél-Ázsia (Varga Ágnes)
4. Az Iszlám Világ (Jeney László)
5. Trópusi-Afrika (Jeney László)
6. Kelet-ázsiai világgazdasági régió (Jeney László)
7. Amerikai világgazdasági régió (Jeney László)
8. Európai Unió (Jeney László)
9. Kelet-Európa és a Balkán (Jeney László)
10. Felvidék (Varga Ágnes)
11. Erdély (Jeney László)
12. Az Alföld és a Dunántúl régiói (Jeney László)
13. A vidéki térségek gazdaságföldrajza (Varga Ágnes)
14. A városi térségek gazdaságföldrajza (Jeney László)

Órarendi beosztás: nem indul

Kompetencia leírása: A hallgatók jártassá válnak a világgazdaság földrajzi különbségeinek ismeretében, amely hasznos lehet a globális világ regionális problémáinak kezelésében.

Félévközi ellenőrzések: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: -

Szak neve: pesti karok I. szakjai (BSc/BA)

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

  • Golobics P. (2002): A világgazdaság kialakulásának folyamata és jelenlegi térszerkezete. In: Tóth J. (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs pp. 25–57. ISBN: 9639310417
  • Bradshaw, M. – Dymond, J. – White, G. – Chacko, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4th Edition. – McGraw-Hill Companies, Inc. 640 p. ISBN: 978-0073522869
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Jeney László Botond

Utolsó módosítás: 2019-01-01 21:09:40

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Dr. Jeney László Botond


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru