Augusztus - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tantárgy adatlap

Társadalmilag felelős vállalat

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK12M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Társadalmilag felelős vállalat
A tantárgy neve (angolul): The Socially Responsible Enterprise
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: 
A tantárgy típusa: 
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Széchy Anna Zsófia

A tantárgy szakmai tartalma: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a felelős vállalati működés fogalmával és eszköztárával. Bevezetést nyújt a vállalati környezetvédelem témakörébe és megismerteti velük a vállalatok által használt legfontosabb környezeti menedzsment eszközöket, melyek előrelépést jelenthetnek a fenntartható fejlődés felé vezető úton.

Évközi tanulmányi követelmények: Csoportos kiselőadás tartása az egy-egy iparágban jellemző fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokról illetve az iparágban tevékenykedő néhány vállalat környezetvédelmi és társadalmi tevékenységének értékeléséről.

Vizsgakövetelmény: Írásbeli vizsga.

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: Főbb témakörök:
• A társadalmi felelősség (CSR) és a fenntarthatóság fogalma a vállalati szféra vonatkozásában.
• Fenntarthatóság és versenyképesség a vállalati szektorban. A felelős működést ösztönző és hátráltató tényezők.
• A környezeti kockázatok fogalma és kezelése.
• Vállalati környezetvédelmi és CSR stratégiák.
• A környezetvédelem fejlődési lépcsői, irányzatok a vállalati környezetvédelemben.
• A hatósági szabályozás eszközei és az ezekre adott vállalati válaszok.
• A fenntarthatósági teljesítmény mérése. Mutatószám rendszerek, vállalati lábnyomok, az értéklánc fenntarthatósága.
• Környezetirányítási rendszerek, környezeti kontrolling.
• Környezeti marketing és környezeti kommunikáció.
• Környezeti konfliktusok kezelése.
• A felelős vállalati működés társadalmi területei. Etikus vállalkozások.
• A vállalati szféra szerepe a fogyasztás fenntarthatóságában.

Órarendi beosztás: Szerda 13:40-15:10 és 15:30-17:00

Kompetencia leírása: 

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: Csoportos kiselőadás tartása az egy-egy iparágban jellemző fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásokról illetve az iparágban tevékenykedő néhány vállalat környezetvédelmi és társadalmi tevékenységének értékeléséről.

Szak neve: Regionális- és környezeti gazdaságtan mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:

Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Dr. Széchy Anna Zsófia

Utolsó módosítás:

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/1Dr. Széchy Anna Zsófia
GGyakorlat2018/19/1Dr. Széchy Anna Zsófia


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.