Június - 2019
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Tantárgy adatlap

Ipari ökológia

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7GF20NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Ipari ökológia
A tantárgy neve (angolul): Industrial Ecology
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+2
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: őszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet
A tantárgyfelelős neve: Marjainé Dr Szerényi Zsuzsanna

A tantárgy szakmai tartalma: Egy-két évtizeddel ezelőtt a környezetvédelmet a magyar vállalatvezetők nagyrészt fenyegetettségnek tekintették, és a reaktív környezetvédelem volt a jellemző. Napjainkban egyértelműen érzékelhető az átmenet a megelőző, proaktív környezetvédelem felé. A hagyományos környezetvédelmi ipar nagyrészt a reaktív környezetvédelem jegyében fejlődött ki, vagyis a már meglévő környezeti problémák kezelésére szolgáltat megoldásokat. A megelőző környezetvédelem igyekszik elkerülni a környezeti problémákat és ezáltal egyaránt szolgálja a környezeti és a gazdasági hatékonyság javulását. Ennek a szemléletnek a jegyében jött létre az ipari ökológia, amely az ökológiai elveknek az ipari gyakorlatba való átültetésére törekszik. A természetben nem keletkezett hulladék és ezért a természetes ökoszisztémák fenntarthatóak voltak. Az ipari ökológia olyan ipari-kommunális rendszerek létrehozására törekszik, amelyek segítségével a káros környezeti hatások csökkenthetők és a veszélyes hulladékok keletkezése elkerülhető. A tárgy ezt a szemléletet és ennek eszköztárát igyekszik megismertetni a hallgatókkal.

Évközi tanulmányi követelmények: 4-6 fős csoportokban kiselőadás tartása a 21. század globális kihívásainak magyarországi megjelenéséről.

Vizsgakövetelmény: 

Az értékelés módszere: 

Tananyag leírása: Az ipari ökológia tárgya, módszerei.
Környezeti kémia (elemek, vegyületek körforgása, antropogén beavatkozások).
Az ipari tevékenység jellemző környezeti tényezői és hatásai.
Környezeti (talaj, víz, levegő) monitoring rendszerek, emisszió és immisszió mérés. Környezetminősítési eljárások rendszerezése.
A környezetkímélő technológiák gazdasági értékelése.
A tisztább termelés elve, a PRISMA módszer.
A vállalati környezeti teljesítmény mérése. A vállalatok környezeti kockázatai. Belső (intrinsic) és körülményekből fakadó (situational) kockázatok. Veszélyelhárító rendszerek.
A termék-életciklus ökológiai nézőpontból. Ökológiai mérleg. A bölcsőtől a bölcsőig elv. Hulladék és másodnyersanyag gazdálkodás.
A környezetirányítási rendszer és a tisztább termelés integrált bevezetése.

Órarendi beosztás: Pénteken 15.30-17.00-ig előadás, Pénteken 17.20-18.50-ig szeminárium.
A heti egybefüggő, 2 idősávból az egyikben vendégelőadókat hallgatunk meg. A vendégelőadók: Bozó László, Vida Gábor, Dévai György, Tóth Gergely, Zilahy Gyula, Németh Tamás.

Kompetencia leírása: A Hallgatók a környezetgazdaságtan és környezeti menedzsment eszköztárát az ökológiai rendszerrel összefüggésben érti, kritikailag szemléli, alkalmazni tudja.

Félévközi ellenőrzések: 

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 4-6 fős csoportokban kiselőadás tartása a 21. század globális kihívásainak magyarországi megjelenéséről.

Szak neve: regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

 • 1. Ayres, Robert U., Ayres, Leslie W. 2002. A Handbook of Industrial Ecology Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton MA, USA pp.680.
 • 2. Corral, Carlos Montalvo 2002. Environmental Policy and Technological Innovation Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA pp. 304
 • 3. Dupont, R. Rayan, Baxter, Terry E., Theodore, Louis 1998. Environmental Management, Problems and Solutions Lewis Publishers Boca Raton, London, New York Washington, D.C. pp.327.
 • 4. Manahan, Stanley E. 1999. Industrial Ecology Lewis Publishers Boca Raton, London etc. Pp.318
 • 5. Miller, Gary J. 2002. Menedzser dilemmák Aula Kiadó Széchenyi István Szakkollégium pp. 390.
 • 6. Moore, Gary S. 1999. Living with the Earth Concepts in Environmental Health Science Lewis Publishers Boca Raton, London, New York Washington, D.C. pp.
 • 7. Newman, Michael C., Strojan, Carl L. 1998. Risk Assessment: Logic and Measurement Ann arbor Press Chelsea, Michigan pp. 352.
 • 8. Steger, Ulrich és Meima, Ralph 1988. The strategic dimensions of environmental management Palgrave 1988.p.14-15.
 • 9. Weizsacke,r Ernst von, Lovins, Amory B., Lovins, L. Hunter 1997. Factor Four Earthscan Publication Ltd, London pp.322
 • 10. Winsemius, Pieter, Guntram, Ulrich 2002. A Thousand Shades of Green Earthscan Publication Ltd, London pp.251
 • 11. Winter, Matthias and Steger, Ulrich 1998. Managing outside pressure JOHN WILEY&SONS Chichester, New York etc.
 • 12. Fischer, Kurt és Schot, Johan 1993. Environmental Strategies for Industry Island Press Washington, D.C. Covelo, California pp.389

Ajánlott irodalom:

 • Ayres, Robert U., Ayres, Leslie W. 2002. A Handbook of Industrial Ecology Edward Elgar Cheltenham, UK Northampton MA, USA pp.680.
 • Szabad elérés / Free access
 • Corral, Carlos Montalvo 2002. Environmental Policy and Technological Innovation Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA pp. 304
 • Dupont, R. Rayan, Baxter, Terry E., Theodore, Louis 1998. Environmental Management, Problems and Solutions Lewis Publishers Boca Raton, London, New York Washington, D.C. pp.327.
 • Manahan, Stanley E. 1999. Industrial Ecology Lewis Publishers Boca Raton, London etc. Pp.318
 • Miller, Gary J. 2002. Menedzser dilemmák Aula Kiadó Széchenyi István Szakkollégium pp. 390.
 • Megtalálható a Központi Könyvtárban
 • hozzáférhetőség a könyvtárban
 • Moore, Gary S. 1999. Living with the Earth Concepts in Environmental Health Science Lewis Publishers Boca Raton, London, New York Washington, D.C. pp.
 • Newman, Michael C., Strojan, Carl L. 1998. Risk Assessment: Logic and Measurement Ann arbor Press Chelsea, Michigan pp. 352.
 • Steger, Ulrich és Meima, Ralph 1988. The strategic dimensions of environmental management Palgrave 1988.p.14-15.
 • Weizsacker Ernst von, Lovins, Amory B., Lovins, L. Hunter 1997. Factor Four Earthscan Publication Ltd, London pp.322
 • Winsemius, Pieter, Guntram, Ulrich 2002. A Thousand Shades of Green Earthscan Publication Ltd, London pp.251
 • Winter, Matthias and Steger, Ulrich 1998. Managing outside pressure JOHN WILEY&SONS Chichester, New York etc.
 • Fischer, Kurt és Schot, Johan 1993. Environmental Strategies for Industry Island Press Washington, D.C. Covelo, California pp.389
Ajánlott irodalmak:
Kötelező irodalmak:

 
A tantárgy oktatói:

Utolsó módosítás: 2018-08-24 08:28:44

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.

 

 

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru