Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Tantárgyi program 2019/2020


I. Alapadatok

A tantárgy kódja:7GF20NAK13M
A tantárgy megnevezése (magyarul):Ipari ökológia
A tantárgy neve (angolul):Industrial Ecology
A tanóra száma
(Előadás + szeminárium /gyakorlat/egyéb):
2+2
Kreditérték:6
Becsült hallgatói munkaóra: (kpx30)180
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága:őszi félév
Az oktatás nyelve:magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:-
A tantárgy típusa:
Tantárgyfelelős tanszék:Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntar Intézet
A tantárgyfelelős neve:Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna

II. A tantárgy célja (a fenntarthatóság szempontjai)

A tantárgy célja:
A hallgatók átfogó képet kapnak az emberi tevékenység környezeti hatásairól. Megismerkednek a globális problémákkal és azok hazai vonatkozásaival. A félév során feldolgozandó témákhoz kapcsolódó feladatok segítenek abban, hogy saját álláspontjuk legyen az elhangzott témákkal kapcsolatban. A kurzus célja a kritikus gondolkodásra sarkallás, amellett, hogy bemutatja az eddigi kutatások eredményeit. A meghívott vendégek szakterületük legkiválóbb hazai képviselői, akik egyúttal biztosítják a téma rendszerszemléletű és interdiszciplináris feldolgozását.

A fenntarthatóság szempontjai:
A tárgy teljes egészében a fenntarthatósághoz kapcsolódik.


IV. A tantárgy tervezett tanulási eredményei (fejlesztendő szakmai kompetenciák)

Tudás:
Az érintett témák (Globális problémák a megtelt Földön, A fenntartható fejlődési célok, a társadalmi tervezés szelíd és vad problémái, A körkörös gazdaság működési elvei, Környezetbarát innovációk, Disruptive innovációk, Megosztó gazdaság, Életciklus elemzés, A biodiverzitás gazdasági jelentősége, Közgazdasági eszközök szerepe a klímaváltozás kezelésében, Klíma-gazdaságtan, A Q módszer alkalmazása a környezeti attitűd vizsgálatára, Környezeti kockázatok és kezelésük) fogalmait és összefüggéseit ismerik a hallgatók.


Képesség:
A globális környezeti problémákat komplexen tudják értelmezni. Kritikai szemléletmódot alakítanak ki.


Attitűd:
Még érzékenyebbé válnak a globális környezeti problémák komplex, fenntarthatósági értelmezésében.


Szakspecifikus tanulási eredmények (opcionális)

Szak/képzés megnevezése:


Tudás:


Képesség:


Attitűd: